Unikátní portrétní miniatury poprvé vystaveny v Lobkowiczkém paláci

1. září 2023 – 2. dubna 2024

Vedle proslulé obrazové galerie skrývají Lobkowiczké sbírky soubor sedmdesáti portrétních miniatur. Jádrem této kolekce je ve středoevropských poměrech unikátní sbírka renesančních a ranně barokních portrétů. Jen hrstka z nich byla v minulosti blíže odborně prozkoumána a tento výzkum přinesl vedle odpovědí i mnohé otazníky. V blízké budoucnosti je proto plánován detailnější průzkum tohoto cenného souboru. Záměrem této výstavy je prostřednictvím několika ukázek představit tento dosud po většinu času utajený poklad publiku. 

Ve stálé expozici Lobkowiczkého paláce jsou vystaveny miniaturní portréty Zdeňka Vojtěcha, od roku 1624 prvního knížete z Lobkowicz (1568–1628), jeho manželky Polyxeny, rozené z Pernštejna (1566–1642), a také umělecky nejcennější miniatura jejich příbuzného, nejvyššího hofmistra Kryštofa Popela z Lobkowicz (1549–1609) od Hanse von Aachena (1552–1615).

Dočasná výstava, která je součástí stálého prohlídkového okruhu muzea a bude k vidění od 1. září do 2. dubna, jejich portréty doplní o miniatury Zdeňkova a Polyxenina jediného syna Václava Eusebia (1609–1677) v dětském, jinošském i dospělém věku, podobizny obou jeho manželek, ale též například o portréty některých pernštejnských příbuzných. 

Kurátor výstavy: Soňa Černocká