Rodina Lobkowicz

Poselství rodiny Lobkowicz

Naši rodinu inspirovaly k návratu do Československa seizmické události, které přinesla Sametová revoluce v roce 1989.

Lákala nás jednak možnost se přímo podílet na historických změnách, které s sebou pozoruhodný listopad přinesl, a také vidina toho, že bychom mohli dohledat většinu uměleckých pokladů, které byly rozptýleny na různých místech a v některých případech i zcela ztraceny. Zdály se totiž stejně atraktivní jak pro nacistický režim, který usiloval o získání nejkrásnějších exponátů pro Hitlerovo Führermuseum, tak pro představitele komunistického režimu, kteří si je přivlastnili o deset let později.

Když krátce po našem příjezdu přijal prezident Václav Havel v roce 1990 soubor restitučních zákonů, dali jsme si dva cíle: dohledat většinu uměleckých pokladů, o které rodina přišla a vyžádat si je zpět, a zpřístupnit nyní již sjednocenou část Lobkowiczkých sbírek veřejnosti a externím badatelům.

Budoucí generace si zaslouží, abychom nekompromisně usilovali o splnění našeho poslání. Od samého začátku jsme se stavěli do role manažerů a opatrovníků sbírek, založili jsme neziskové organizace, abychom mohli v našem úsilí pokračovat. V roli manažerů jsme vypracovali koncepty, obchodní plány a organizační struktury, které jsou pevným základem pro vytvoření finanční stability. V roli opatrovníků sbírek jsme vyvinuli vzdělávací programy, připravili výstavy, založili členské programy a přátelské organizace, které tvoří pilíře ve všech aspektech našeho vzdělávacího a kulturního přesahu.

Cítíme, že jsme dostali jedinečnou, v historii neopakovatelnou příležitost. Nesnažíme se pouze uchovávat Lobkowiczké sbírky, naopak je chápeme jako dynamický komplex a snažíme se reagovat na aktuální proměňující se sociokulturní kontext. Věříme, že díky spolupráci s veřejností a soukromým sektorem dokážeme vytvořit skutečně inspirativní projekty, jež budou mít trvalý přínos pro světovou kulturu. Dovršením našeho úsilí bude vznik Lobkowiczké knihovny & Studijního centra a Dvořákova rodného domu & Hudební akademie na zámku Nelahozeves. 

Budeme rádi, když se k nám na této cestě přidáte a podpoříte některé z našich iniciativ, projektů či programů Lobkowiczkých sbírek.

Alexandra a William Lobkowicz