Rodina Lobkowicz

Poselství rodiny Lobkowicz

Naši rodinu inspirovaly k návratu do Československa seizmické události, které přinesla Sametová revoluce v roce 1989.

Hlas našeho ztraceného dědictví byl naléhavý a přesvědčivý. Podobně jako možnost přímo se podílet na historických změnách, odehrávajících se v prostředí, které bylo po téměř sedm století domovem našich předků. To nám bylo částečně umožněno krátce po našem příjezdu v roce 1990, když prezident Václav Havel přijal soubor restitučních zákonů.

Tehdy jsme si dali dva cíle: v rámci restitučního procesu dohledat kulturní dědictví, o které rodina přišla a vyžádat si je zpět, a zpřístupnit nyní již sjednocenou část Lobkowiczkých sbírek veřejnosti a badatelům.

Nespravedlnosti, které jsme za nacistického a komunistického režimu utrpěli, jsou pro nás minulostí. Budoucí generace si zaslouží, abychom nekompromisně usilovali o splnění našeho poslání. Vždy jsme se stavěli do role manažerů a kustodů sbírek, založili jsme neziskové organizace, abychom mohli v našem úsilí pokračovat. V roli manažerů jsme vypracovali koncepty, obchodní plány a organizační struktury, které jsou pevným základem pro vytvoření finanční stability. V roli opatrovníků sbírek jsme vyvinuli vzdělávací programy, připravili výstavy, založili členské programy a přátelské organizace, které tvoří pilíře ve všech aspektech našeho vzdělávacího a kulturního přesahu. Nyní je naším cílem v nejbližší době zřídit Dvořákovo muzeum & Hudební akademii, a Lobkowiczkou knihovnu & Studijní centrum na zámku Nelahozeves.

Cítíme, že jsme dostali jedinečnou, v historii neopakovatelnou příležitost. Nesnažíme se pouze uchovávat Lobkowiczké sbírky, naopak je chápeme jako dynamický komplex a snažíme se reagovat na aktuální proměňující se sociokulturní kontext. Věříme, že díky spolupráci s veřejností a soukromým sektorem dokážeme vytvořit skutečně inspirativní projekty, jež budou mít trvalý přínos pro světovou kulturu. Budeme rádi, když se k nám na této cestě přidáte a podpoříte některé z našich iniciativ, projektů či programů společností sdružených pod značkou House of Lobkowicz.

Alexandra a William Lobkowicz