Aktivity & vzdělávání

Jednou z hlavních priorit společnosti Lobkowicz Collections, o. p. s. je vytvářet a posilovat vazby se studenty a badateli v oblasti historie a umění. Společnost proto, kromě jiného, organizuje pro české i zahraniční studenty semináře, stáže a vzdělávací programy.

Sdílíme minulost, tvoříme budoucnost.

Programy pro školy

Lobkowiczké sbírky se zavázaly k rozvoji vzdělávacích programů pro studenty a mládež. Tyto programy jsou nabízeny místním institucím, mezinárodním školám a hostujícím skupinám ze zahraničí. Cílem je interaktivním a poutavým způsobem představit evropské dějiny a umění dětem z různých prostředí.

Program "Mladý kurátor"

V rámci každoročně se opakujícího programu, který v roce 2008 vytvořila Alexandra Lobkowicz, mají studenti možnost převzít roli mladých kurátorů. V malých skupinách kontrolují, dokumentují a zkoumají přiřazené, ještě nekatalogizované poklady Lobkowiczkých sbírek. Úkolem studentů je určit totožnost předmětů, jejich účel, způsob využití a společenský význam. Více než 700 studentů mezinárodní školy International School of Prague již tento touto školou akreditovaný dvouměsíční program absolvovalo. Program také získal v roce 2014 ocenění TieCare International Service Learning od asociace CEESA (Asociace škol střední a východní Evropy).

Semináře & přednášky

V rámci snahy o zpřístupnění uměleckých sbírek rodu Lobkowiczů veřejnosti organizuje společnost Lobkowicz Collections, o. p. s. semináře a prezentace s různorodou tématikou, mimo jiné o historii knihtisku a vzniku prvních knihoven, dějinách hudby i restaurátorství. Účastníci tak mají jedinečnou možnost seznámit se blíže se sbírkovými předměty, diskutovat o nich s odborníky, ale i přímo se podílet na realizaci praktických projektů se sbírkovými předměty. Semináře se konají pod vedením našich zkušených kurátorů, knihovníků i externích odborníků. Ve společnosti Lobkowicz Collections,
o. p. s. budeme také velmi rádi hostit odbornou konferenci či vědecké symposium.

Budete-li mít zájem o bližší informace o našich projektech, kontaktujte prosím
Ditu Baker, ředitelku Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů,
na e-mailu dita.baker@lobkowicz.cz.

Podpořte nás

Lobkowicz Collections, o.p.s. je nezisková organizace financovaná především z darů a příspěvků. Podpora soukromých a firemních dárců je pro nás klíčová. Můžeme díky ní realizovat naše široké spektrum aktivit – od vzdělávacích programů, výzkumu až po rozvíjení dalších mimořádných projektů.