Reprodukce

Poskytováním fotografií uměleckých děl, předmětů, knih, archiválií či hudebnin z Lobkowiczkých sbírek je umožněno badatelům realizovat jejich výzkumné projekty, aniž by museli fyzicky navštívit Lobkowiczký palác nebo zámek Nelahozeves. S touto činností úzce souvisí také udílení reprodukčních práv na zaslané fotografie za účelem jejich otištění v odborných publikacích. Lobkowiczké sbírky, o.p.s. v tomto směru spolupracují výhradně s profesionálním fotografem, přičemž ročně vyřídí několik desítek těchto reprodukčních žádostí. 

Reprodukční žádosti 

Stran reprodukčních žádostí pro vědecké publikace a vysokoškolské kvalifikační práce, stejně jako v případě požadavku na fotografie sbírkových předmětů pouze ke studijním účelům, prosím, kontaktujte kurátora Lobkowiczkého hudebního archivu, Petra Slouku: petr.slouka@lobkowicz.cz.

Lobkowiczká knihovna neposkytuje kopie celých dokumentů. Hudebniny neposkytujeme k edicím a provozování hudby. Poskytnutí reprodukcí je zpoplatněno.

Fotografie z Lobkowiczkých sbírek pro marketingové účely a potřeby médií poskytuje Marketing Specialist, Veronika Graulíková:  veronika.graulikova@lobkowicz.cz.