Vědecký výzkum

Jednou z hlavních priorit společnosti Lobkowicz Collections, o. p. s. je vytvářet a posilovat vazby se studenty a badateli v oblasti historie a umění. Společnost proto, kromě jiného, organizuje pro české i zahraniční studenty semináře, stáže a vzdělávací programy. Lobkowicz Collections, o. p. s. mají za cíl prostřednictvím svých vzdělávacích programů a seminářů nejen obohatit účastníky o cenné poznatky a zážitky, ale také rozšířit ve světě povědomí o sbírkách samotných a jejich výjimečnosti. 

Vědecký výzkum

Jsme otevřeni spolupráci s badateli a studenty, kteří realizují výzkumné projekty na poli historie, dějin umění, hudby či restaurátorství. Výzkum v těchto oblastech má neocenitelný přínos pro porozumění a rozšíření znalostí o našem kulturním dědictví. Uvědomujeme si zároveň, že přístup ke sbírkám, knihovně a archivu je klíčovým bodem mnoha vědeckých publikací. Badatelům proto pro účel jejich výzkumu zpřístupňujeme Lobkowiczké sbírky, muzea, knihovnu i archiv. I přes veškerou naši snahu jsme však během roku schopni vyhovět pouze omezenému počtu žadatelů. Pro více informací o možnostech výzkumu a využití našich sbírek vyplňte prosím následující formulář.

Nová pravidla Covid 19

Pravidla pro studium knihovního a archivního materiálu v prostoru Studijní místnosti Lobkowiczkých sbírek externími badateli. Pravidla platná od 1. 6. 2020 v rámci omezeného badatelského přístupu prostřednictvím osobních návštěv ve studovnách a dalších vyhrazených prostorách.

  1. Před vstupem do badatelny si musí klient omýt ruce dezinfekcí.
  2. Všechny osoby v badatelně musejí mít vlastní roušku či respirátor. Při studiu archiválií je nutné používat vlastní rukavice.
  3. Badatelé před předáním materiálu ke studiu podepíší toto prohlášení: "Prohlašuji, že nejsem nemocný COVIDEM-19, nejsem v karanténě a nejsem si vědom příznaků této nemoci. Budu dodržovat hygienické zásady studia knihovních a archivních fondů Lobkowiczkých sbírek."

Ubytování pro hostující studenty & profesory, badatele

Díky výjimečnému vedení a podpoře našich dárců jsme v Nelahozevsi dokončili rekonstrukci Fary z roku 1927, a proto nyní můžeme nabídnout ubytování navštěvujícím studentům a profesorům. Objekt Fary poskytuje nejen příjemné ubytování pro až 15 osob, ale i výhled na Vltavu.