Vědecký výzkum

Jednou z hlavních priorit společnosti Lobkowicz Collections, o. p. s. je vytvářet a posilovat vazby se studenty a badateli v oblasti historie a umění. Společnost proto, kromě jiného, organizuje pro české i zahraniční studenty semináře, stáže a vzdělávací programy. Lobkowicz Collections, o. p. s. mají za cíl prostřednictvím svých vzdělávacích programů a seminářů nejen obohatit účastníky o cenné poznatky a zážitky, ale také rozšířit ve světě povědomí o sbírkách samotných a jejich výjimečnosti. 

Vědecký výzkum

Jsme otevřeni spolupráci s badateli a studenty, kteří realizují odborné projekty na poli historie, dějin umění, hudby či restaurátorství. Výzkum v těchto oblastech má neocenitelný význam pro porozumění a rozšíření znalostí o našem kulturním dědictví. Uvědomujeme si zároveň, že přístup ke sbírkám, knihovně a archivu je klíčový pro vznik mnoha vědeckých publikací. Badatelům proto pro účely jejich výzkumu zpřístupňujeme Lobkowiczké sbírky, muzea, knihovnu i archiv. I přes veškerou naši snahu jsme však během roku schopni vyhovět pouze omezenému počtu žadatelů. Pokud máte zájem o využití našich sbírek nebo chcete získat více informací o možnostech studia, vyplňte prosím následující formulář.

Z kapacitních důvodů není v současné době možné ve fondech Lobkowiczkých sbírek provádět genealogické rešerše. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Akademická spolupráce s institucemi

Cranach Digital Archive

Cílem projektu The Cranach Digital Archive je postupná digitalizace všech děl Lucase Cranacha staršího (1472–1553), a zveřejnění dokumentů spojených s jeho tvorbou, tvorbou jeho dílny a následovníků. V rámci projektu byly v minulých letech veřejnosti zpřístupněny dvě významné malby z Lobkowiczkých sbírek – Kristus a cizoložnice a Madona s dítětem, Sv. Barborou a Sv. Kateřinou.

HOME

Mezinárodní spolupráce Národního archivu v Praze, pařížského Ústavu pro výzkum a dějiny textů (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes) a dalších institucí na vývoji nástroje k automatickému čtení středověkých rukopisných textů. Projekt je založen na práci s digitálními snímky jednotlivých středověkých listin a jejich existujícími přepisy.  Lobkowiczká knihovna poskytla pro potřeby projektu reprodukce rukopisného kopiáře listin z Archivu České koruny. Kopiář je významným pramenem pro studium středověkých listin, neboť zpracování opisů v něm obsažených v souvislosti s originály umožňuje zefektivnit vývoj zmíněného nástroje a zároveň prohloubit znalosti o původních listinách. Skeny budou v rámci projektu použity k obrazové analýze textu a vyhledávání slov. Originální listiny Archivu České koruny jsou zpřístupněny v rámci mezinárodního virtuálního archivu středověkých a raně novověkých pramenů MONASTERIUM.

Iwein - digital

Elektronická kritická edice středověkého románu Hartmanna von Aue (cca 1160/70–cca 1210/20) Iwein. Projekt zaštiťuje Univerzita v Heidelbergu ve spolupráci s předními odborníky prof. Victorem Milletem (University Santiago de Compostela) a prof. Florianem Kraglem (Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg). Výsledkem projektu je "virtuální knihovna" všech dostupných existujících verzí rukopisů díla, která spočívá v digitálních fotografiích a přepisech textů. Iwein - digital navazuje na podobné projekty, které mají za cíl zpřístupnění těžko dosažitelných a po světových sbírkách rozptýlených rukopisů určitého literárního díla, a to jak vědecké, tak i širší veřejnosti. Exemplář rukopisu románu Iwein z Lobkowiczké knihovny je přístupný zde

Ubytování pro hostující studenty, profesory a badatele

Díky výjimečnému vedení a podpoře našich dárců jsme v Nelahozevsi dokončili rekonstrukci bývalé fary z roku 1927, a proto nyní můžeme nabídnout ubytování navštěvujícím studentům a profesorům. Objekt poskytuje nejen příjemné ubytování pro až 15 osob, ale i výhled na Vltavu.