Darujte

Zásadní význam pro péči o sbírkové předměty, zajištění vzdělávacích programů, výzkumu i dalších mimořádných projektů má finanční podpora od společnosti Lobkowicz Collections, o. p. s. a společnosti American Friends for the Preservation of Czech Culture (AFPCC).

Možnosti podpory

Online

Rychlé a snadné

Odčitatelná položka

Měsíční příspěvky

Šekem nebo převodem 

Zahraniční transakce

Odčitatelná položka

Nižší transakční položka

Větší finanční dary

Možnost uznání dárce

VIP zážitek

Dlouhodobé partnerství

Dárci obdrží potvrzení o poskytnutí daru pro účely daňové evidence v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. 

Jak bude váš dar využit

Lobkowicz Collections, o.p.s. je nezisková organizace financovaná především z darů a příspěvků. Vítáme podporu z různých zdrojů, přijímáme finanční dary od jednotlivců, národních a mezinárodních nadací, a evropských kulturních fondů. Zůstáváme otevřeni diskusi o možnostech uznání u významných dárců.

Příspěvkem do našeho fondu můžete podpořit široké spektrum aktivit – zpřístupnění našich sbírek, jejich údržbu, uskladnění a zajištění bezpečnosti, stejně jako restaurační práce, související výzkum i výstavy konkrétních sbírkových předmětů.

Váš příspěvek může být určen i konkrétnímu projektu. Mnoho ze zvláštních projektů, které jsme v minulosti realizovali, by se nikdy nemohlo uskutečnit bez štědré podpory našich sponzorů z řad jednotlivců i firem, členů Klubu přátel Lobkowiczkých sbírek, dalších příznivců i návštěvníků z celého světa. 

Darujte online

Darujte skrze dárcovské bezpečné a ověřené domény Darujme.cz.

Platba šekem

Dárci obdrží potvrzení o poskytnutí daru pro účely daňové evidence. Prosíme, informujte nás, pokud si přejete zůstat v anonymitě.

Osobní nebo firemní šeky mohou být vystaveny na jméno nadace AFPCC. 

American Friends for the Preservation of Czech Culture
P.O. Box 814
Dover, MA 02030
USA


Číslo účtu pro zaslání finančního daru

Dárci obdrží potvrzení o poskytnutí daru pro účely daňové evidence. Prosíme, informujte nás, pokud si přejete zůstat v anonymitě.


Naše banka
Komerční banka
Dejvická 180/5
160 59 Praha 6

Prostředník naší banky v zahraničí
Bank of America
Swift kód: BOFALUS3NXXX (není potřeba pro platby z USA)
ABA kód: 0959 026009593

Bankovní účty The Lobkowicz Collections, o.p.s.:

USD
Číslo účtu: 51-2548070257
Kód banky: 0100
IBAN kód: CZ94 0100 0000 5125 4807 0257
Swift kód: KOMBCZPPBankovní účet: 19-8286130287
Kód banky: 0100
IBAN kód: CZ30 0100 0000 1982 8613 0287
Swift kód: KOMBCZPP


EUR
Bankovní účet: 115-903330247
Kód banky: 0100
IBAN kód: CZ46 0100 0001 1599 0333 0247
Swift kód: KOMBCZPP

Větší finanční dary

V případě, že si přejete darovat více než 5000 Kč nebo 200 USD, kontaktujte Ditu Baker, ředitelku Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů, na e-mailu dita.baker@lobkowicz.cz.