Programy pro školy

Vzdělávací programy využívají bohaté historie zámku Nelahozeves i unikátních předmětů z Lobkowiczkých sbírek jako metodických pomůcek pro obohacení školních osnov.

Vzdělávací programy na zámku Nelahozeves

U LAVICE DÍTĚ STÁLO…

Erbenova a Dvořákova Polednice

Program zaměřený na hudební ztvárnění Polednice A. Dvořáka je založen na rozboru jak rytmického textu básně K. J. Erbena, tak samotné skladatelovy symfonické básněProgram vznikl ve spolupráci s pedagogy Blankou Dragounovou, Editou Roberts ze ZŠ Velvary a Michaelou Kuptíkovou ze ZŠ Kralupy nad Vltavou.

První část programu:
Studenti se při poslechu jednotlivých částí básně učí rozeznávat individuální nástroje, které vyprávějí příběhy a reprezentují postavy vystupující v Erbenově Polednici.

Druhá část programu: 
6.–9. třída ZŠ: V pohybově zaměřené části programu se studenti snaží sami reprezentovat jednotlivé postavy a učí se pracovat se změnami nálad jednotlivých dějových momentů od poloh tragických či dramatických až po scény veselejší. Výstupem bude série fotografií, ze kterých si třída může ve škole vytvořit vizuální doprovod k básni.

Cíl programu: seznámení žáků s tvorbou Antonína Dvořáka a Karla Jaromíra Erbena. Přiblížení možných tvůrčích procesů v hudbě konkrétně na ukázce symfonické básně.

Návaznost na RVP ZV: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – Komunikační a slohová výchova, Literární výchova; UMĚNÍ A KULTURA – Hudební výchova. Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence základního vzdělávání.

  • Věková kategorie: ZŠ II. stupeň, SŠ
  • Délka programu: 90 minut
  • Vstupné: 70 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
  • Počet žáků: program je vhodný pro jednu třídu, v případě pohybového workshopu doporučujeme počet žáků kolem 20, max. 23

KABINET UMĚNÍ 

Tento program je nabízen od dubna do října, vzhledem k potřebnému přírodnímu materiálu - viz sekce příprava ze strany účastníků.
Cíl programu: Žáci si osvojí pojmy kabinet umění, kabinet kuriozit a klenotnice. Dozví se, kdy, jak a kdo začal kabinety realizovat. Prostřednictvím obrazu a vybraných předmětů z Lobkowiczkých sbírek se seznámí s obsahem kabinetů. Dozví se, čeho byly kabinety a klenotnice předchůdci. Přiblížíme si soubor předmětů zvaný xylotéka nebo-li dendrotéka. Jedná se o dendrologickou knihovnu tvořenou herbáři (knihami) jednotlivých stromů. Navazující dílna je zaměřená právě na výrobu plastického herbáře stromu, který může být první vlaštovkou do třídního či soukromého kabinetu umění či kuriozit.

Návaznost na RVP PV: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost. Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence předškolního vzdělávání.
Návaznost na RVP ZV: Člověk a jeho světMísto, kde žijeme, Lidé a čas; Člověk a společnost – Dějepis; Výchova k občanství – Člověk ve společnosti; Umění a kultura – výtvarná výchova. Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence základního vzdělávání.

Harmonogram programu: Teoretická část – seznámení s tématem v expozici v Knihovně s pracovnou probíhá aktivní formou dialogů edukátor – žáci. Praktická část – dílna je zaměřená na výrobu plastického herbáře stromu. MŠ a 1.–2. třída ZŠ práce ve skupinkách na jednodušší formě plastického herbáře. Žáci 3.–9. tříd ZŠ si každý vyrobí zjednodušenou formu knihy. 

  • Délka programu: max 90 min podle věkové kategorie (teoretická část a dílna)
  • Věková kategorie: Program je přizpůsoben jak obsahem, tak formou dílny pro věkové kategorie MŠ (4–5 let), ZŠ 1.–9. třída.
  • Vstupné: 120 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
  • Počet účastníků: 20–25 dětí a pedagogický doprovod (V případě větší skupiny je nutná individuální dohoda.)

Příprava ze strany účastníků: před návštěvou programu prosíme, aby si účastníci nasbírali vlastní přírodní materiál na dílnu (větvičky, listy, květy, plody, jakékoliv další části stromu či keře). Malé děti potřebují materiál do skupinky, starší žáci potřebují každý svůj vlastní materiál. Bližší informace dostanete při rezervaci termínu.