Programy pro školy

Vzdělávací programy využívají bohaté historie zámku Nelahozeves i unikátních předmětů z Lobkowiczkých sbírek jako metodických pomůcek pro obohacení školních osnov.

Vzdělávací programy na zámku Nelahozeves

U LAVICE DÍTĚ STÁLO…

Erbenova a Dvořákova Polednice

Program zaměřený na hudební ztvárnění Polednice A. Dvořáka je založen na rozboru jak rytmického textu básně K. J. Erbena, tak samotné skladatelovy symfonické básněStudenti se při poslechu jednotlivých částí básně učí rozeznávat individuální nástroje, které vyprávějí příběhy a reprezentují postavy vystupující v Erbenově Polednici. V návazné výtvarné dílně si žáci vytvoří vlastní pojetí postavy Polednice. Pro tvorbu postavy vystupující z plochy děti musí pracovat s prostorovou představivostí a zapojí jemnou motoriku.

Cíl programu: seznámení dětí s tvorbou Antonína Dvořáka a Karla Jaromíra Erbena. Přiblížení možných tvůrčích procesů v hudbě konkrétně na ukázce symfonické básně.

Návaznost na RVP ZV: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – Komunikační a slohová výchova, Literární výchova; UMĚNÍ A KULTURA – Hudební výchova, Výtvarná výchova. Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence základního vzdělávání.

  • Věková kategorie: ZŠ I. a II. Stupeň, SŠ
  • Délka programu: 90 minut
  • Vstupné: 70 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
  • Počet žáků: program je vhodný pro jednu třídu

KABINET UMĚNÍ

Cíl programu: Žáci si osvojí pojmy kabinet umění, kabinet kuriozit a klenotnice. Dozví se, kdy, jak a kdo začal kabinety realizovat. Prostřednictvím obrazu a vybraných předmětů z Lobkowiczkých sbírek se seznámí s obsahem kabinetů. Dozví se, čeho byly kabinety a klenotnice předchůdci. Přiblížíme si soubor předmětů zvaný xylotéka nebo-li dendrotéka. Jedná se o dendrologickou knihovnu tvořenou herbáři (knihami) jednotlivých stromů. Navazující dílna je zaměřená právě na výrobu plastického herbáře stromu, který může být první vlaštovkou do třídního či soukromého kabinetu umění či kuriozit.

Návaznost na RVP PV: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost. Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence předškolního vzdělávání.
Návaznost na RVP ZV: Člověk a jeho světMísto, kde žijeme, Lidé a čas; Člověk a společnost – Dějepis; Výchova k občanství – Člověk ve společnosti; Umění a kultura – výtvarná výchova. Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence základního vzdělávání.

Harmonogram programu: Teoretická část – seznámení s tématem v expozici v Knihovně s pracovnou probíhá aktivní formou dialogů edukátor – žáci. Praktická část – dílna je zaměřená na výrobu plastického herbáře stromu. MŠ a 1.–2. třída ZŠ práce ve skupinkách na jednodušší formě plastického herbáře. Žáci 3.–9. tříd ZŠ si každý vyrobí zjednodušenou formu knihy. 

  • Délka programu: max 90 min podle věkové kategorie (teoretická část a dílna)
  • Věková kategorie: Program je přizpůsoben jak obsahem, tak formou dílny pro věkové kategorie MŠ (4–5 let), ZŠ 1.–9. třída.
  • Vstupné: 120 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
  • Počet účastníků: 20–25 dětí a pedagogický doprovod (V případě větší skupiny je nutná individuální dohoda.)

Příprava ze strany účastníků: před návštěvou programu prosíme, aby si účastníci nasbírali vlastní materiál na dílnu. Bližší informace dostanete při rezervaci termínu.