Rodný dům Antonína Dvořáka

V jádru barokní stavba rodného domu světoznámého hudebního skladatele Antonína Dvořáka je dodnes významnou destinací pro milovníky hudby. Návštěvníkům zprostředkovává pohled do prostředí, které skladatele inspirovalo.

LETNÍ SEZÓNA (26. 03. 2022 – 30. 10. 2022) 
OTEVÍRACÍ DOBA

Vzhledem k probíhající revitalizaci je rodný dům Antonína Dvořáka momentálně pro veřejnost uzavřen. Plánované otevření nové expozice je v dubnu 2024.

Dvořákův rodný dům 

V jádru barokní stavbu rodného domu světoznámého hudebního skladatele Antonína Dvořáka využívalo do května roku 2019 Národní muzeum. Nyní je budova spravována rodinou Lobkowicz, jejímž záměrem je vybudovat inovativní muzeum světové úrovně, které návštěvníkům zprostředkuje pohled do světa Antonína Dvořáka.

Spolupráce s českými i zahraničními institucemi a odborníky na dílo hudebního skladatele by měla napomoci vytvořit dynamický výstavní program s řadou aktivit pro veřejnost.

Nic nenasvědčuje tomu, že se v tomto malém domě narodil světově uznávaný skladatel. Rodiče Dvořáka měli v domě č. 12 řeznictví a hostinec. Antonína Dvořáka (1841-1904) při komponování inspiroval jak vesnický život a zejména venkovské tancovačky, tak i nedaleká železniční trať, která spojovala Prahu a Lovosice. V místním kostelíčku sv. Ondřeje, který se nachází přímo naproti rodnému domu, proběhlo Dvořákovo první sólo vystoupení s houslemi. Dvořákova hudba je inspirována českým venkovským prostředím. Jeho asi nejznámějším dílem, byla Symfonie e moll č. 9 „Z Nového světa“.

Není tedy divu, že rodný dům Antonína Dvořáka je důležitým místem pro milovníky hudby na celém světě. Naším záměrem je zprostředkovat návštěvníkům všech věkových kategorií fascinující cestu do doby života Antonína Dvořáka a vhled do raného vývoje jeho hudebního génia. Díky interaktivní prvkům budou mít návštěvníci možnost si sami vyzkoušet komponování hudby. Naším dalším cílem je také vytvořit na náměstí v blízkosti pomníku skladatele nové hudební hřiště.

Kontakt

Adresa

Kralupská 12
277 51 Nelahozeves
Česká republika

Spojte se s námi