Péče & restaurování

Péče a restaurování jsou jednou z klíčových činností společnosti Lobkowiczké sbírky, o.p.s. Tato aktivita - jako jedna z priorit - je plně v souladu s posláním společnosti uchovávat, studovat a sdílet Lobkowiczké sbírky se světem. Na projektech na záchranu a obnovu významných děl a památek spolupracujeme s předními odborníky v oblasti restaurátorství, specialisty na výzkum a aplikaci nejvhodnějších konzervačních technik a moderních preventivních metod. Dále se zaměřujeme na správné postupy pro uskladnění, manipulaci a vystavování.  Veškeré tyto aktivity jsou možné pouze díky velkorysé pomoci soukromých a firemních dárců a státních institucí památkové péče, jejichž finanční podpora nám umožňuje, aby byly sbírky zachovány a obnovovány i pro budoucí generace. 

Chcete-li podpořit naše aktivity, kontaktujte prosím Barbaru Starostovou, ředitelku Partnerships & Fundraising, na e-mailu barbara.starostova@lobkowicz.cz.

Aktuální projekty

Dobrý skutek pro dobrého krále Václava

Restaurování uměleckých děl představuje jednu z nejdůležitějších činností organizace Lobkowicz Collections o.p.s. Mezi současné priority patří práce na velmi cenném oltářním obrazu z roudnického kostela sv. Václava. Toto vynikající dílo kdysi sloužilo jako hlavní výzdoba kostela založeného v roce 1615 zástupci města a Řádem menších bratří kapucínů, který Lobkowiczovi finančně podporovali. Obraz z konce 17. století zobrazuje postavu patrona českého národa - svatého Václava v doprovodu svatého Františka, jak představují Panně Marii město Roudnice nad Labem.

Během posledních sedmdesáti let byla tato vzácná malba bohužel vážně poškozena, původní pigment se začal odlupovat a byl ztracen originální rám obrazu. Dílo již není ani možné vrátit na jeho původní místo, neboť kostel sv. Václava byl zničen. I přesto lze toto výjimečné plátno zachovat pro příští generace, neboť se po jeho celkové renovaci počítá s jeho umístěním v roudnické zámecké kapli. Tím bude zachována nejen jeho historická hodnota, ale také dějinný odkaz kostela sv. Václava.

Chcete-li se podílet na renovaci oltářního obrazu, kontaktujte Barbaru Starostovou, ředitelku developmentu,
na e-mailu barbara.starostova@lobkowicz.cz.


Dokončené projekty

Projekt obnovy Čínského salonku

Více informací o projektu

Čínský salonek
Okolo roku 1906, olej-temperová výmalba

Portréty Johanna Ludwiga, knížete z Nassau-Hadamar (1590–1653) a hraběnky Uršuly z Lippe (1598–1638)

Portrét Václava Eusebia, 2. knížete z Lobkowicz (1609–1677)

Svatý Jeroným v divočině (pozdní 15. století)

Podpořte nás