House of Lobkowicz

Navazujeme na sedm století evropského kulturního dědictví. 

Kdo jsme

House of Lobkowicz je označení pro organizační strukturu, kterou tvoří pět subjektů: Lobkowicz Collections, Lobkowicz Events Management, L.E.Holdings, Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem a Friends of the Lobkowicz Collections (nezisková organizace). Tyto společnosti mezi sebou sdílí zdroje a personál, a kolektivně spravují, ochraňují a pečují o kulturní dědictví Lobkowiczkého majetku a sbírek. Jejich dlouhodobým cílem je sdílet Lobkowiczké sbírky
se světem.  

Vize

Věříme, že předměty mají sílu vyprávět příběhy, osvětlovat historii a obohacovat životy. Naším přáním je, aby námi pořádané akce, výstavy a online aktivity byly zdrojem nezapomenutelného spojení historie a kultury. Aby inspirovaly, vzdělávaly a fascinovaly naše diváky.

Poslání

Naším posláním je uchovávat, studovat a sdílet Lobkowiczké sbírky s celým světem tak, aby kultura a dědictví nezanikly.

Lobkowicz Collections, o.p.s.

Organizace Lobkowicz Collections, o.p.s. spravuje od roku 2002 umělecké sbírky rodiny Lobkowiczů, jež patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejcennějším rodinným sbírkám
v Evropě. Jejich součástí jsou jedinečná výtvarná díla, hudebniny či historické zbraně. Historie některých sbírkových předmětů dosahuje i více než dvou tisíce let. Součástí sbírek je také knihovna s více než 65 tisíci svazků a rozsáhlý rodový archiv, jehož obsah dokládá mimořádné postavení mnohých členů rodu na evropské politické i kulturní scéně a svědčí také o intenzívní o po generace trvající mecenášské činnosti. V polovině minulého století zažily lobkowiczké sbírky pohnuté období, když byly dvakrát krátce
po sobě zkonfiskovány, nejprve nacistickým a vzápětí komunistickým režimem.
Po přijetí restitučních zákonů na začátku devadesátých let 20. století se rodině většinu uměleckých předmětů podařilo dohledat a shromáždit zpět do svých rukou. Krátce poté byly tyto skvosty poprvé v historii jako celek zpřístupněny široké veřejnosti. Velká část předmětů z lobkowiczkých sbírek je vystavena ve dvou stálých expozicích – v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě a na zámku v Nelahozevsi.  Více informací 

Lobkowicz Events Management, s.r.o.

Vytváření jedinečných zážitků v historickém prostředí 

Věříme, že úspěch výjimečné akce závisí na osobním závazku vytvořit pro klienta nezapomenutelný zážitek. Ať už se jedná o dynamickou korporátní akci, elegantní
a emocemi protkaný svatební den nebo zajímavé filmové lokace, Lobkowicz Events Management je jedinečným a ideálním partnerem. Základním posláním naší rodinné společnosti je snaha vždy dosáhnout excelence, být kreativní a nabídnout
ty nejvhodnější služby, a to v propojení s výjimečnými charakteristikami našich kulturních památek.

Od roku 1993 naplánoval a uspořádal náš profesionální tým tisíce akcí, a to na celkem
4 exkluzivních rodinných lokalitách: Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě, zámku Nelahozeves, hradě Střekov a zámku a vinařství v Roudnici nad Labem.

Účastníci námi uspořádaných akcí si odnesli jedinečné zážitky. V desítkách elegantně zařízených prostor nabízíme služby na úrovni 21. století a bezpočet možností – úchvatný panoramatický výhled, elegantní nádvoří a zahrady, speciální programy spojené s originálními uměleckými předměty, renesanční a barokní architektonické prvky.
To vše poskytuje neopakovatelnou atmosféru, v níž se může odehrát vaše výjimečná akce.

Velice rádi využijeme svých letitých zkušeností a připravíme pro vás a vaše hosty nezapomenutelný zážitek, který předčí vaše očekávání.

Naše hodnoty - "EROICA"

Excelence: Snažíme se o nejvyšší standardy ve všem, co děláme.

Respect: Vážíme si a staráme se nejen o naše návštěvníky, obchodní partnery a kolegy, ale také o dochované kulturní dědictví.

Optimism: S pozitivní energií, nadšením a odhodláním plníme všechny výzvy.

Integrity: Věříme v odpovědnost, spravedlnost a autentičnost.

Cooperation: Vzájemně spolupracujeme na plnění poslání sdílet naše unikátní kulturní dědictví s ostatními.

Ambition: Svou kreativitou a nasazením se snažíme předčit všechna očekávání.