House of Lobkowicz prohlubuje strategickou spolupráci s Ústeckým krajem

Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali v polovině dubna 2023 William Lobkowicz a hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. V dokumentu se obě strany zavázaly usilovat společně o záchranu, obnovu a zvelebení památek a kulturního odkazu majetku, míst a předmětů, jež mají vazbu na rod Lobkowiczů. Jednou z hlavních oblastí, které se memorandum týká, je Roudnice nad Labem, historické sídlo rodu, která leží rovněž v Ústeckém kraji. Právě na obnovu a větší zpřístupnění tamního zámku se hodlá House of Lobkowicz v současnosti a blízké budoucnosti zaměřit.

Prvním důkazem, že se v Roudnici daly věci do pohybu, je nová panelová výstava, která poutavým způsobem přibližuje devět století historie zámku, a která bude otevřena pro veřejnost v úterý 13. června 2023. Výstavu tvoří více než tři desítky panelů s dobovými fotografiemi, nákresy, portréty a grafikami z Lobkowiczkých knihovny a archivu.

„Uzavření memoranda je pro nás především morálním závazkem a potvrzením, že chceme navázat na dlouhou historii rodu Lobkowiczů a jejich spojení s Ústeckým krajem a pokračovat ve smysluplných aktivitách především v oblasti kultury, vzdělávání a cestovního ruchu,“ řekl při podpisu hejtman Jan Schiller.

Kromě Roudnice nad Labem zmiňuje memorandum ještě další dvě lokality určené pro společné rozvojové aktivity. Jedná se o hrad Střekov v Ústí nad Labem a také památnou horu Říp. 

„Vážíme si každého partnerství, které nám pomůže s naplněním naší mise, kterou je uchovávání a zpřístupňování Lobkowiczkých sbírek a památek veřejnosti,“ uvedl k podpisu memoranda William Lobkowicz. 

Zástupci Ústeckého kraje a House of Lobkowicz se také dohodli, že budou hledat příležitosti k vzájemné spolupráci v oblastech vzdělávání a pořádání nejrůznějších kulturních akcí.