Koncerty vážné hudby

Pravidelné koncerty vážné hudby se konají v Lobkowiczkém paláci v Koncertním sále, jehož strop zdobí nádherné původní fresky Šebastiána Václava Harovníka z poloviny 17. století.

Během listopadu a prosince se koncerty vážné hudby konají v následujících dnech, vždy od 13:00 do 14:00 hod.: 
Soboty: 3. 12., 10. 12., 17. 12., 31. 12.
Neděle: 4. 12., 11. 12., 18. 12., 25. 12.

Koncerty vážné hudby

V rámci téměř hodinového programu zazní díla nejvýznamnějších barokních skladatelů Bacha a Vivaldiho, klasicistních mistrů Mozarta a Beethovena i předních českých skladatelů 19. století Dvořáka a Smetany v podání tria flétna, viola, klavír. Koncert začíná ve 13:00.

Program 

 • J. S. Bach: Badinerie

 • A. Vivaldi: Allegro (Čtvero ročních dob)

 • Philipp Hyacinth Lobkowicz: Suita C dur
 • W. A. Mozart: Turecký pochod
 • Ch. W. Gluck: Pizzicato
 • L. van Beethoven: Pro Elišku
 • J. J. Benda: Grave
 • F. Schubert: Vojenský pochod
 • Sólo pro flétnu
 • C. Debussy: Dívka s vlasy jako len
 • C. Debussy: Danse bohémienne
 • A. Dvořák: Valčík
 • B. Smetana: Vltava
 • B. Smetana: Polka