Koncerty vážné hudby

Pravidelné koncerty vážné hudby se konají v Lobkowiczkém paláci v Koncertním sále, jehož strop zdobí nádherné původní fresky Šebastiána Václava Harovníka z poloviny 17. století.

Koncerty vážné hudby se konají v následujících termínech, vždy ve 13:00 hod.:
neděle 25. a 31. července
neděle 8., 15. srpna, sobota 21. a 28. srpna 

Koncerty vážné hudby

V rámci téměř hodinového programu zazní díla nejvýznamnějších barokních skladatelů Bacha a Vivaldiho, klasicistních mistrů Mozarta a Beethovena i předních českých skladatelů 19. století Dvořáka a Smetany v podání tria flétna, viola, klavír. Koncert začíná ve 13:00.

Program 

 • M. A. Charpentier – Te Deum
 • A. Vivaldi – Allegro (Čtvero ročních dob)
 • Philipp Hyacinth Lobkowicz – Suita C dur
 • W. A. Mozart – Turecký pochod
 • Ch. W. Gluck – Pizzicato
 • Ludwig van Beethoven – Pro Elišku
 • Jan Jiří Benda – Grave
 • Sólo pro flétnu
 • George Bizet – Fantazie na motivy z Carmen
 • Antonín Dvořák – Valčík
 • Bedřich Smetana – Vltava
 • Claude Debussy – Dívka s vlasy jako len
 • Claude Debussy – Danse bohémienne
 • W. A.  Mozart – Vivat Bacchus