Studenti z Juniata College poznávají Lobkowiczké sbírky

Již podruhé přivítaly Lobkowiczké sbírky studenty bakalářského programu Juniata College. Dvanáct mladých lidí v doprovodu tří profesorů přicestovalo z Pensylvánie, kde Juniata College, jedna z nejlepších škol humanitních věd v USA, sídlí, aby se zúčastnilo dvoutýdenního vzdělávacího programu. Ubytováni byli v Nelahozevsi na bývalé zámecké faře a také v nově zrekonstruovaném apartmánu na Skále.

Speciální edukativní program zahrnoval oblíbené praktické aktivity, při kterých se studenti seznámili například s tím, jak zacházet a ošetřit křehkou delftskou fajáns ze 17. století, skleněné negativy a další fotografický materiál, archivní hudebniny a kožené lovecké brašny z 18. století. Kurátoři Lobkowiczkých sbírek studenty naučili, jak správně připravit k zápůjčce obrazy a to včetně nezbytných protokolů, jak zorganizovat jejich transport, monitorovat jejich instalaci a zajistit správné klimatické podmínky.

Studenti se rovněž dozvěděli mnoho o historii Lobkowiczkých sbírek, především s detailním přehledem věnovaným hudbě a výtvarnému umění. Přednášky probíhaly při prohlídkách Lobkowiczkého paláce, zámků Nelahozeves a Roudnice nad Labem, ale také v učebnách v těchto historických objektech.

Mezi nejoblíbenější části programu patří exkurze. Letos proběhly návštěvy ateliérů restaurátorů papíru, klavírů a také návštěva Lobkowiczkého zámeckého vinařství v Roudnici nad Labem, spojená s přednáškou o historii vinařství v Čechách, respektive výroby vína roudnickou větví rodiny Lobkowiczů.

Na závěr pobytu měli studenti možnost prezentovat výsledky svého bádání v rámci bakalářského kurátorského programu pořádaného Lobkowiczkými sbírkami, který začal již v jarním semestru. Za asistence profesorů zkoumali dosud nezkatalogizované předměty Lobkowiczkých sbírek, jako jsou například tolar Marie Terezie, německý meč ze 17. století, vzácný pivní korbel rovněž ze 17. století a další předměty.