In memoriam: Pepper de Callier

1946–2022

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás 29. ledna 2022 navždy opustil dlouholetý předseda poradního sboru Lobkowiczkých sbírek a přítel Pepper de Callier.

Po vice než 10 let pomáhal House of Lobkowicz ve snaze uchovávat a zpřístupňovat Lobkowiczké sbírky světu. Jeho morální integrita, obětavost a moudrost hluboce formovaly vizi a rozvoj naší organizace.

"Dobří lídři pomáhají ostatním poznat pravou hodnotu odolnosti a schopnosti poučit se z neúspěchu a selhání. Také jim dokáží vštípit touhu se neustále zlepšovat a růst."

Památka na Peppera bude navždy uchována v našich srdcích s nejhlubším respektem a úctou. Jeho rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.