House of Lobkowicz plánuje spolupráci s UJEP

V úterý 22. srpna 2023 se uskutečnila schůzka mezi členy rodiny Lobkowiczů a vedením University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem jednání, kterého se zúčastnila též výkonná ředitelka House of Lobkowicz Beata Hauser, rektor university Jaroslav Koutský a vedoucí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP (CD) Táňa Šimková, byla možná budoucí spolupráce v oblasti využití moderních technologií při digitalizaci, ochraně
a zpřístupňování kulturních památek. Diskutována byla také možná kooperace na vzdělávacích programech obou institucí.