Umění v 60 vteřinách

Bezoár je těleso vytvořené v zažívacím traktu ze spolykaného nestravitelného materiálu. Vzniká u přežvýkavců a vzácněji i u jiných živočichů, včetně opic a lidí, postupným hromaděním a stlačováním nestrávených zbytků potravin nebo materiálů spolykaných společně s potravou. Slovo bezoár pochází z perského „pád zahr“, znamenajícího protijed. Orientální civilizace používaly bezoáry k neutralizaci jedů, lidé je vhazovali do nápojů, anebo nosili na krku jako amulety.

Bezoár pocházející z 19. století je uložený ve zlacené kožené etuji na zámku Nelahozeves a bude vystaven, kde si jej budou moci prohlédnout návštěvníci v sobotu 17. září 2022 během celodenního festivalu Vinobraní.