Více informací o projektu

Na projektu renovace rodného domu Antonína Dvořáka spolupracujeme s oceňovaným britským architektonickým ateliérem Wright & Wright Architects. Přípravě moderní interaktivní a imerzivní expozice se pak věnujeme v součinnosti se studiem Ralph Appelbaum Associates, které patří ke světové špičce na poli výstavního designu. V expozici využíváme multimediální obsah, který návštěvníkům zprostředkuje příběh Dvořákova dětství v Nelahozevsi a navodí autentickou atmosféru prostředí skladatelova rodného domu.

Kurátorský tým se v rámci projektu věnoval intenzivnímu výzkumu, který zahrnoval rešerše v lokálních archivech i spolupráci s muzejními institucemi a s odborníky na tematiku 19. století. Tento tým zároveň připravuje narativní linku a libreto expozice, tak aby nová instalace přinesla zajímavou interpretaci všech témat důležitých v kontextu Dvořákova dětství.

Vizualizace budoucí expozice v Rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahozevsi: rodinná světnice

Vizualizace představující nový vstup do Rodného domu Antonína Dvořáka a nádvoří budoucího muzea, Wright & Wright Architects, 2021