Programy pro školy

Vzdělávací programy využívají bohaté historie zámku Nelahozeves i unikátních předmětů z Lobkowiczkých sbírek jako metodických pomůcek pro obohacení školních osnov.

Vzdělávací programy na zámku Nelahozeves

Život šlechtice od dětských střevíčků

Dětská prohlídka „Život šlechtice od dětských střevíčků“ se zaměřuje na prohloubení poznatků z historie a výtvarného umění a je přizpůsobena třem věkovým kategoriím. Obsahem programu je interaktivní prohlídka zámku Nelahozeves a následná kreativní dílna. Během prohlídky se děti seznamují s životem mladých šlechticů a šlechtičen v minulých stoletích. Prožitek umocňují jednoduché zámecké kostýmy. Navazující kreativní dílna v jednom ze zámeckých sálů prověřuje, co si děti z prohlídky zapamatovaly.

  • Cílová skupina: MŠ, ZŠ I. a II. stupeň
  • Délka programu: 90 minut (prohlídka a kreativní dílna)
  • Vstupné: 100 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma (max. 1 na 10 dětí)

Rezervace a informace

Pro více informací o všech nabízených programech nás prosím kontaktujte na čísle: + 420 724 557 617.