Péče & restaurování

Jedním z klíčových úkolů Lobkowicz Collections, o. p. s. je pečovat o zachování uměleckých sbírek a dohlížet nad jejich restaurováním. Díky aktivitě společnosti se podařilo úspěšně dokončit řadu náročných projektů včetně restaurování tak významných děl jako je Rubensova Hygieia krmící posvátného hada či Veronesův David s hlavou Goliáše. Tyto projekty bylo možné uskutečnit díky štědré podpoře soukromých dárců. Příspěvky individuálních i korporátních sponzorů již umožnily restaurování stovek uměleckých děl.

Aktuální projekty

Lobkowiczké sbírky zahrnují více než 20 000 uměleckých předmětů, nepočítáme-li knihovnu a archiv. Na základě odborné konzultace s restaurátory a kurátory jsou každý rok vybrána díla, která bezodkladně potřebují restaurátorský zásah.

Chcete-li se dozvědět více o aktuálních projektech, za jejichž podporu vám budeme velmi vděční, klikněte níže. (Dokument je zatím jen v anglickém jazyce)


Nejnovější projekty 

Restaurování obrazu Václava Eusebia

Před restaurováním se obraz uvolňoval z napínacího rámu a docházelo k zvlnění plátna. Vrchní silná laková vrstva byla zažloutlá a zkreslovala tak kolorit obrazu. Také byly viditelné i starší nešetrné opravy trhlin v plátně.

Po vyndání obrazu z rámu byly odstraněny zbytky lepidla na jeho zadní straně. Trhliny v původním plátně byly zaceleny a doplněny plátnem obdobné vazby jako originál. Plátno bylo následně opět nataženo na napínací rám a fixováno pomocí folie Bevy. Postupně byly snímány povrchové nečistoty a zeslabeny lakové vrstvy. Defekty v barevné vrstvě byly vytmeleny a barevně sceleny napodobivou retuší. Nakonec byla na pláto nanesena nová a kvalitní vrstva laku.

Obraz Václava Eusebia před a po restaurováním

Václav Eusebius, 2. kníže z Lobkowicz (1609–1677)

Byl jediným potomkem knížete Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz (1568–1628) a Polyxeny z Pernštejna (1566–1642). Po ukončení studií u pražských jezuitů se věnoval vojenské službě. Během bojů třicetileté války (1618–1648) získal postupně hodnosti plukovníka (1631), generála a polního maršála (1647). Jako významný člen katolické aristokracie byl vyznamenán v roce 1644 řádem Zlatého rouna. Byl velikým oblíbencem císaře Leopolda I. (1640–1705), který svou důvěru v knížete projevoval svěřenými hodnostmi. V roce 1652 se Václav Eusebius stal prezidentem dvorské válečné rady, v 1665 nejvyšším hofmistrem císařského dvora a v roce 1669 1. ministrem a prezidentem tajné rady. Snažil se o navázání spojenectví s francouzským dvorem, což se však nelíbilo silné španělské straně na Habsburském dvoře. Nakonec byl v roce 1674 zatčen, sesazen ze všech funkcí a vykázán na rodové sídlo v Roudnici. Zde také o tři roky později zemřel. Během svého života Václav Eusebius rozšiřoval rodový majetek. V roce 1646 získal knížectví Zaháňské a s ním i vévodský titul. Po sňatku s falckraběnkou Augustou Žofií z Falce-Sulzbachu (1624–1682) se v roce 1655 narodil Ferdinand August Leopold, 3. kníže z Lobkowicz (1655–1715).


Předchozí projekty

Podpořte nás

Lobkowicz Collections, o.p.s. je nezisková organizace financovaná především z darů a příspěvků. Podpora soukromých a firemních dárců je pro nás klíčová. Můžeme díky ní realizovat naše široké spektrum aktivit – od vzdělávacích programů, výzkumu až po rozvíjení dalších mimořádných projektů.