Projekt obnovy Čínského salonku

V Lobkowiczkém paláci byl dokončen projekt obnovy Čínského salonku v prvním patře muzea. Během restaurování, jež probíhalo od konce března do konce července, byla opravena veškerá malá i větší poškození a byla vyměněna okna. Malby byly kompletně očištěny od nečistot, chybějící pigment retušován, uvolněné části upevněny.

Čínský salonek je bohatě vymalován scénami prezentujícími secesní chápání Starověké Asie. Strop je plasticky dekorován a je členěn do tvaru oválu. Vnitřek oválu reprezentuje pohled na nebe a okolní dekorace stropu je tvořena větévkami s květy, ptáky a motýly v secesní stylizaci, a květinovou ornamentikou připomínající českou renesanci. Stěny jsou rozděleny do dvou částí. Horní část s modrým pozadím je zdobena zahradními pavilony, rostlinami, ptáky a pásy meandru. Spodní světlejší část pak zachycuje orientální motivy včetně postav východních národů, fantaskních zvířat, květů, motýlů a přírodních panoramat.

Čínský salonek
Okolo roku 1906, olej-temperová výmalba