Nová hudební expozice v Lobkowiczkém paláci

Stálou expozici muzea Lobkowiczkého paláce obohatily nově dvě místnosti přepracované hudební expozice, které představí návštěvníkům mnoho z nejdůležitějších okamžiků historie hudby. Výstava Portrét v notách je jedním z výsledků sedmiletého projektu katalogizace a studia Lobkowiczkého hudebního archivu, které přinesly mnoho nových objevů.

Po několika měsících rekonstrukce zve výstava návštěvníky k prozkoumání téměř 300 let bohatého hudebního dědictví rodiny Lobkowiczů. K vidění je bezkonkurenční sbírka hudebních nástrojů, zahrnující barokní strunné nástroje a obřadní trompety. Nejzásadnější období lobkowiczkého zájmu o hudbu, které expozice detailně představí, je éra Františka Josefa Maxmiliána, 7. knížete z Lobkowicz (1772–1816), který se stal celoživotním mecenášem hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena. K vidění tak jsou dobové kopie rukopisů a první tištěná vydání Beethovenových Symfonií č. 3, 4 a 5., dále Mozartovy autografické revize Händelova Mesiáše a další archivní a účetní záznamy a rodinná korespondence, jež umožňují pochopit hloubku lobkowiczké vášně pro hudbu v širších souvislostech.

Architekti výstavy Martin Hrdina a Michal Pavlík, ve spolupráci s několika desítkami dalších osob, pojali expozici opravdu výjimečně. Půdorys byl navržen ve tvaru barokní kytary. Strop zase kopíruje původní strop koncertního sálu Lobkowiczkého paláce ve Vídni, kde se konaly v roce 1804 první zkoušky a soukromá představení Beethovenovy třetí symfonie Eroica.

Nové interaktivní prvky vnesly do expozice audiovizuální technologie. Návštěvníci mohou na dotykových obrazovkách listovat hudebními partiturami a rukopisy vzácných děl, prohlédnout si archiválie umístěné v zásuvkách, anebo se nechat osvěžit hudbou v jedné ze čtyř tzv. zvukových sprch obklopených portréty hudebníků a členů rodiny Lobkowicz. V místnostech jsou dále digitálně promítány operní scény ze 17. století a animace Mozartovy adaptace Händelova Mesiáše. Unikátní hudební zážitek, který prostupuje několika smysly najednou, je doplněn audioprůvodcem, namluveným William Lobkowiczem a kurátorem Lobkowiczkých sbírek. Pomocí hudebních ukázek se návštěvníci dozví mnohé o dějinách hudby, jak je zrcadlila rodinná historie Lobkowiczů.

Hudební sbírka obsahující zhruba pět tisíc položek byla během téměř tří staletí sestavena členy rodiny Lobkowiczů, kteří byli nejen mecenáši hudby, ale také nadšenými sběrateli, umělci a skladateli. Osobní vkus a spřízněnost rodiny se odráží ve sbírce, která zahrnuje loutnové tabulatury z 18. století, oratoria a opery v rukopisech a ranných tiscích a vystavení částí symfonií a kvartet Mozarta a Haydna, či notových záznamů s vlastnoručními úpravami Beethovena.

Užijte si pohled do zákulisí nové hudební expozice prostřednictví krátkého videa a přijďte se osobně přesvědčit o její jedinečnosti.

Poděkování patří sponzorům a dárcům, díky kterým mohla být výstava realizována a také hlavnímu městu Praha za její podporu a propagaci. Mediálním partnerem výstavy je rádio Classic Praha.