Dýňování 2019 pro dodavatele

na „ Zámecké Dýňování 2019 na zámku Nelahozeves“

DATUM KONÁNÍ: 12.10.2019

Poplatky:

Výstavní plocha na nádvoří                                         750,- Kč vč. DPH

Poplatek za připojení k elektřině na den             300,- Kč vč. DPH

Poplatek za zajištění osvětlení                                 100,- Kč vč. DPH

Ceny jsou uvedeny pro stánek do 3 m. Každý metr navíc bude zpoplatněn 200 Kč / 1 m.  

 
Nela_Dynovani_2016_078_LR.jpg
 

Závazná přihláška

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Příjmení a jméno *
Příjmení a jméno
ÚČAST
ZAJIŠTĚNÍ
Budete si přát zajistit elektrické připojení?
PROHLÁŠENÍ
Tímto se závazně přihlašuji do programu „ Zámecké Dýňování 2019 na zámku Nelahozeves“, které se uskuteční dne 12.10.2019. Zavazuji se formou stánkového prodeje nabízet své výrobky a zboží. Rovněž se zavazuji uhradit REGISTRAČNÍ POPLATEK, a to do 14 pracovních dnů od podpisu závazné přihlášky. Dále prohlašuji, že budu respektovat Návštěvní a provozní řád dle podmínek pořadatele a pokyny pořadatele během průběhu celé akce. Společnost Lobkowicz Events Management, s.r.o. a přihlášený subjekt se na základě této přihlášky ke konané akci vzájemně dohodli a udělují výslovný souhlas s tím, že umožní vzájemnou výměnu propagačních materiálů, dokumentů, fotografií, videí, apod. Současně se dohodli na tom, že si shora uvedené materiály a dokumenty vzájemně poskytnou za účelem své vlastní prezentace a propagace na sociálních sítích a využijí je i na jiné marketingové účely související s předmětem činnosti smluvních stran.
Poplatky *
Napište, prosím, Vaše jméno a příjmení. Děkujeme