Uctění památky české osobnosti Madeleine Albrightové

Marie Jana Korbelová, jež byla světu známější jako Madeleine Albrightová, zůstane navždy v našich srdcích jako skvělá žena, která byla první ministryní zahraničí Spojených států amerických, velvyslankyně USA při OSN, všemi milovaná profesorka a obhájkyně demokracie, diplomacie a lidských práv. Budeme na ní též vzpomínat jako na inspirativní patriotku, kterou její nelehký osud předurčil k tomu, aby se stala světovou vůdkyní s vizí a diplomatkou, která boří bariéry nejen mezi státy, ale i mezi lidmi.

Její příběh v mnohém odráží historii rodiny Lobkowiczů: také byla dítětem českých uprchlíků, které bylo dvakrát nuceno odejít z vlasti, nejprve před nacisty a poté před komunisty. Její otec Josef Korbel sloužil za druhé světové války v československé exilové vládě v Londýně, stejně tak, jako Maxmilián Lobkowicz, který byl československým velvyslancem tamtéž. V neotřesitelné loajalitě a diplomatické službě demokratickému Československu pokračovaly po nich i další generace.

Je nám ctí, že jsme mohli Madeleine Albrightovou osobně poznat. Coby členka správní rady Aspen Institute jezdila často do Prahy a v roce 2009 navštívila i Lobkowiczký palác. Jsme také vděční za naše partnerství s Albright Institute for Global Affairs na Wellesley College, jejichž 16 studentů u nás od roku 2015 absolvovalo stáž. Madeleine Albrightová byla dlouhodobou podporovatelkou našeho kulturního úsilí v České republice, v poslední době mimo jiné osobně podpořila plány na rekonstrukci a přeměnu rodného domu Antonína Dvořáka v moderní muzeum s mezinárodní reputací.

Neutuchající obhajoba demokracie, jedinečné vůdčí schopnosti a oddanost vzdělávání. To vše ztělesňovala osoba Madeleine Albrightové. A to vše nás a mnoho dalších inspirovalo k tomu, abychom sloužili světu, a to zejména v době, kdy je to potřeba více než kdy jindy. Madeleine nejen bojovala za mír a spravedlnost, ale především prosazovala hodnoty občanské společnosti a lidskou důstojnost.

Věříme, že její památku uctíme nejlépe tím, že se budeme dále zasazovat o uchovávání a zprostředkovávání kulturního dědictví v České republice tak, abychom sdílením minulosti pomohli vytvořit lepší budoucnost.