O čem je tahle opera...?! Aneb tištěná libreta
z Lobkowiczké knihovny

1. března 2023 – 25. dubna 2023

Pod pojmem libreto si dnes většinou představíme text zhudebněný skladatelem do formy opery, operety, muzikálu apod. V minulosti byly však tímto termínem označovány tištěné sešity, které kromě textu zpěvohry a jeho případného překladu, přinášely divákovi doplňující informace o konkrétním představení. Některá libreta, zejména k operám provozovaným k významným příležitostem panovnických dvorů, obsahují i rytiny zobrazující podobu jednotlivých scén. U císařského dvora zdomácněl gratulační operní provoz zásluhou císařovny Eleonory z rodu Gonzaga-Nevers (1630–1686). Žádné jmeniny, narozeniny, zásnuby ani svatby se v případě Habsburků neobešly bez velkolepých alegorických operních představení. Lobkowiczká knihovna vlastní unikátní sbírku těchto dokumentů, kterou díky svému působení u dvora nashromáždilo několik generací rodu Lobkowiczů.

Kurátor výstavy: Dr. Petr Slouka