Stanovisko rodiny Lobkowicz k dopisu Andreje Babiše z 25. listopadu 2021

Pro rodinu Lobkowicz byla otázka Řípu, coby jednoho z hlavních symbolů českého národa, vždy mimořádně důležitá a naši předci po celá staletí dbali na to, aby Říp udržovali v tom nejlepším stavu a také přístupný všem obyvatelům nejprve Českého království, a následně  Československa a  České republiky. Ani na jediný den v roce proto není jakkoli omezena možnost vstupu na tuto horu; navštívit ji lze kdykoli v každé roční době, pořádají se na ní poutě a je oblíbeným místem turistů a výletníků. Naše rodina vždy kulturní a společenský život na hoře Říp aktivně podporovala a zapojovala se do něj.  Činili jsme tak z nezměrné úcty k českému národu a naší zemi. Vždyť hora Říp leží v srdci roudnického regionu, kde má podle pověsti kořeny nejen český národ, ale také naše rodina.

Jak je zmíněno v dopisu, z Řípu pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla a byli to právě Lobkowiczové, kteří přispěli ze všech šlechtických rodin nejvyšším příspěvkem na jeho výstavbu. A to je jen jeden z mnoha příkladů, na kterém lze demonstrovat, jak naší rodině vždy velmi záleželo na vlastenectví a hodnotách, které jsou pro naši zemi tak důležité. Vždy jsme se proto o symboly, jež naše národní cítění podporují a vystihují, starali a podporovali je s tou největší láskou a péčí. Ostatně právě vlastenectví mého dědečka Maximiliána a jeho podpora masarykovského Československa se později staly záminkou pro totalitní režimy, aby nás zbavily našich rodových majetků (včetně hory Říp) a vyhnaly naši rodinu do exilu.  

S ohledem na výše uvedené a s hlubokým respektem k historii českého národa i jeho budoucnosti jsme si vědomi závazku vůči našim občanům a celé zemi, který se s vlastnictvím hory Říp pojí. Věříme, že od 17. století, kdy naše rodina tuto horu vlastní, jsme prokázali, že je v dobrých rukách chceme i nadále zodpovědně pečovat o tento symbol českého národa a na Řípu dále rozvíjet a podporovat kulturní a společenský život.

William Lobkowicz st.