Série přednášek Zaměřeno na...

Habáni a jejich keramické řemeslo

Letos si připomínáme výročí vyhnání habánů ze Zemí Koruny české, ke kterému došlo v roce 1622. Novokřtěnecké hnutí vzniklo roku 1525 ve Švýcarsku a již v roce 1526 přichází první habáni na území Moravy a Slovenska. Pro svou radikálnost bylo hnutí v mnoha zemích pronásledováno a habáni se tak museli neustále přesouvat. Právě za vlády Ludvíka Jagellonského panovala v našich zemích náboženská svoboda, která jim umožnila se zde usadit. Pro svou řemeslnou zručnost v mnoha oborech byli vyhledáváni i klienty z řad šlechty, která si je předcházela. Jejich působení u nás zakončila bitva na Bílé hoře a následné protireformační období. Kdo nekonvertoval ke katolicismu, musel opustit zemi. Habáni z Moravy zamířili na Slovensko, kde založili další později proslavená centra.

Jednou z oblastí, ve které habáni vynikali, byla tvorba keramiky. Habánská fajáns se stala pojmem, jehož význam přetrvává až do dnešních dnů. V Lobkowiczkých sbírkách se nachází několik kusů, na kterých si přiblížíme pravidla, jimiž se při tvorbě řídili. Ta vycházela ze společenské a politické situace a v neposlední řadě také z jejich novokřtěneckého učení. Hlavními znaky tak byla umírněnost a střídmost.

14. března 2022, 16:00
Lobkowiczký palác na Pražském hradě

Přednáška proběhne v českém jazyce. Členové klubu Lobkowiczkých sbírek mají vstup zdarma, pro ostatní je vstup zdarma v rámci vstupného do muzea Lobkowiczkého paláce.

Šál, habánská fajáns, 1598, 22,5 x 6 cm