Série přednášek Zaměřeno na...

Lobkowiczký kapelník č. 2: Antonio Cartellieri

Dr. Petr Slouka, muzikolog a kurátor Lobkowiczkého hudebního archivu
5. září 2022, 16:00
Lobkowiczký palác na Pražském hradě, Sál s keramikou a porcelánem (2. patro)

27. září tohoto roku uplyne přesně 250 let od narození skladatele, kapelníka a houslisty Antonia Casimira Cartellieriho (1772–1807), který spojil podstatnou část svého tvůrčího života s rodem Lobkowiczů.

Cartellieri pocházel z hudebnické rodiny; oba jeho rodiče se věnovali opernímu zpěvu. Základy hudebního vzdělání tedy získal patrně přímo od nich. V devatenácti letech nastoupil jako hudební ředitel do služby u hraběte Oborského. Své první dvě opery uvedl již roku 1792 v Berlíně. V té době také začal studovat u Johanna Georga Albrechtsbergera i Antonia Salieriho.

Roku 1798 přijal skladatel angažmá u knížete Františka Josefa Maxmiliána z Lobkowicz, aby zde působil nejprve jako houslista a učitel zpěvu, později coby druhý kapelník. K jeho povinnostem náleželo zejména komponování oper a chrámové hudby. Do české hudební historie se zapsal nastudováním a provedením Haydnova oratoria Die Schöpfung (Stvoření světa) v českém jazyce, jež zaznělo z popudu knížete Lobkowicze na Roudnici roku 1805. Zemřel v pouhých 34 letech v Libčevsi vinou infarktu, který jej postihl na cestě z Roudnice na Jezeří.

Přednáška proběhne v českém jazyce. Členové klubu Lobkowiczkých sbírek mají vstup zdarma, pro ostatní je vstup zdarma v rámci vstupného do muzea Lobkowiczkého paláce.