Série přednášek Zaměřeno na...

Markéta Tereza, infantka španělská:
Perla španělsko-rakouské politiky

Sevillský malíř malířů Diego Velázquez, kterému španělský král Filip IV. svěřil vyobrazení své rodiny, zvěčnil roku 1656 královu dceru Markéta Terezu coby pětiletou dívku. Oblíbené dítě tohoto monarchy se narodilo před 370 lety a jeho krátký život byl úzce spjat s habsburskou sňatkovou politikou.
V další části Zaměřeno na… se podíváme na život této španělské princezny a budoucí císařovny, jejíž portrét patří k nejcennějším obrazům Lobkowiczkých sbírek.

4. října 2021, 13:00
Lobkowiczko-Rožmberský sál
Lobkowiczký palác na Pražském hradě

Přednáška proběhne v anglickém jazyce. Členové klubu Lobkowiczkých sbírek mají vstup zdarma, pro ostatní je vstup zdarma v rámci vstupného do muzea Lobkowiczkého paláce.

Císař Leopold I. a Markéta Tereza Španělská – milovníci hudby a divadla

Leopold I. (1640–1705), císař Svaté říše římské a nejdéle vládnoucí korunovaný český král, bývá v hodinách dějepisu primárně zmiňován v souvislosti s rozhodující porážkou Turků při obléhání Vídně roku 1683. Tento panovník, ač původně pro císařský trůn nenarozený, musel během své vlády učinit řadu dalších rozhodujících politických kroků.

Po celou dobu svého panování však byl především vládcem umění, zejména hudebního a divadelního, které na jeho dvoře zaznamenalo pozoruhodný rozkvět. Právě tyto záliby měly – mimo jiné – zásadní vliv na vytvoření silného citového pouta mezi Leopoldem a jeho první manželkou, Markétou Terezou, rovněž milovnicí hudby. V další přednášce z cyklu „Zaměřeno na“ přiblížíme posluchačům hudební vášeň císařského páru i s ní spojenou nádheru vídeňských barokních festivit.

25. října 2021, 13:00
Lobkowiczko-Rožmberský sál
Lobkowiczký palác na Pražském hradě

Přednáška proběhne v českém jazyce. Členové klubu Lobkowiczkých sbírek mají vstup zdarma, pro ostatní je vstup zdarma v rámci vstupného do muzea Lobkowiczkého paláce.