Série přednášek Zaměřeno na...

Putování s Carlem Robertem Crollem (1800–1863)

Mgr. Veronika Červená, Asistentka kurátora Lobkowiczkých sbírek
17. dubna 2023, 13:00
Lobkowiczký palác na Pražském hradě, Hudební salonek (1. patro)


V rámci oslav 400 let od zakoupení zámku Nelahozeves Polyxenou z Lobkowicz (1566–1642) si také připomeneme německého malíře Carla Roberta Crolla, od nějž se v Lobkowiczkých sbírkách dochovalo několik pláten zobrazujících tento renesanční zámek. Většina jeho života byla spjata se severními Čechami. Jako mladík se přistěhoval do vyhlášeného lázeňského města Teplice. Mezi hosty lázní byla celá řada významných osobností, díky kterým začal stoupat malířův věhlas. Nejkrásnější Crollova plátna jsou ale spojena s obdobím mezi lety 1838–1842, kdy byl malíř ve službách svého vrstevníka Ferdinanda Josefa, 8. knížete z Lobkowicz (1797–1868). Crollovo zachycení Lobkowiczkých sídel pro nás představuje velice cenné svědectví o jejich tehdejší podobě.

V další části Zaměřeno na… Vás srdečně zveme na putování z Drážďan do Teplic, Nelahozevsi a krajiny severních Čech, která byla pro umělce nevyčerpatelným zdrojem inspirace.

Přednáška proběhne v českém jazyce. Členové klubu Lobkowiczkých sbírek mají vstup zdarma. Ostatní návštěvníci mohou na akci v rámci vstupenky do muzea Lobkowiczkého paláce.

Carl Robert Croll (1800–1863), Zámek Nelahozeves, 1841, olej na plátně, Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Lobkowiczké sbírky