Série přednášek Zaměřeno na...

Císař Leopold I. a Markéta Tereza Španělská – milovníci hudby a divadla

Leopold I. (1640–1705), císař Svaté říše římské a nejdéle vládnoucí korunovaný český král, bývá v hodinách dějepisu primárně zmiňován v souvislosti s rozhodující porážkou Turků při obléhání Vídně roku 1683. Tento panovník, ač původně pro císařský trůn nenarozený, musel během své vlády učinit řadu dalších rozhodujících politických kroků.

Po celou dobu svého panování však byl především vládcem umění, zejména hudebního a divadelního, které na jeho dvoře zaznamenalo pozoruhodný rozkvět. Právě tyto záliby měly – mimo jiné – zásadní vliv na vytvoření silného citového pouta mezi Leopoldem a jeho první manželkou, Markétou Terezou, rovněž milovnicí hudby. V další přednášce z cyklu „Zaměřeno na“ přiblížíme posluchačům hudební vášeň císařského páru i s ní spojenou nádheru vídeňských barokních festivit.

25. října 2021, 13:00
Lobkowiczko-Rožmberský sál
Lobkowiczký palác na Pražském hradě

Přednáška proběhne v českém jazyce. Členové klubu Lobkowiczkých sbírek mají vstup zdarma, pro ostatní je vstup zdarma v rámci vstupného do muzea Lobkowiczkého paláce.

Matthäus Küsel: Císař Leopold I. s manželkou Markétou Terezou sledují provedení festy teatrale Il pomo d’oro (detail)