Seznamte se s panem Pepperem de Callier

Pepper de Callier je zakladatel Prague Leadership Institute, publicista a autor oceňované trilogie Common Sense Wisdom. Svou kariéru zasvětil podpoře a poradenství lidem, kteří mají schopnosti vést ostatní. Je zakladatelem a bývalým předsedou dozorčí rady Aspen Institute Central Europe a také dlouholetý předseda sboru poradců Lobkowiczkých sbírek. V rozhovoru promluvil o svém setkání s rodinou Lobkowiczů a také o cestě, která tohoto všeobecně uznávaného odborníka na koučink a vedení lidí přivedla do České republiky.

Proč jste si pro svůj život vybral Českou republiku a co jste dělal před svým příchodem do Prahy?

Po odchodu do penze v roce 2003 jsme nějakou dobu žili s mou ženou Priscillou v kalifornském San Diegu, ale věděli jsme, že se budeme chtít přestěhovat do Evropy. Jen jsme si nebyli jisti, kde přesně chceme žít. Nejprve jsme zkusili Francii a pronajali si na tři měsíce starý statek v oblasti Champagne. Klid a pohoda, kterou to místo nabízelo, byla po životě v jižní Kalifornii příjemnou změnou. Naší další zastávkou byla Itálie a statek ze 16. století, opět na tři měsíce. V Itálii nás přišla jednou navštívit česká velvyslankyně Dana Hunatová, se kterou jsme se dlouho znali. A u večeře se nás zeptala: „Kde budete chtít žit?“ Nevěděli jsme, co odpovědět a tak nás Dana tehdy pozvala do Prahy. Měl jsem se zúčastnit čtyřdenní konference na ministerstvu zahraničí. Když jsem měl pracovní schůzky a jednání, Priscilla chodila po Starém městě. A když jsem v pátek skončil s pracovním programem, navrhla, abychom zkusili žit na chvilku v Praze. Zamilovali jsme si lidi, českou historii a dospěli k názoru, že Praha je nejkrásnější hlavní město Evropy. Stalo se to před 17 lety a už jsme nikdy neodjeli.

Pepper de Callier, Aspen Institute Prague 

Zleva doprava: Sandra Lobkowicz, Priscilla de Callier a Pepper de Callier na Hrnčířských slavnostech na zámku Nelahozeves, duben 2019

Jak jste se poprvé setkali s rodinou Lobkowiczů a jak se stalo, že jste se tak úzce zapojil do jejich práce?

Byl jsem poradcem nadace prezidenta Václava Havla Fórum 2000 a s Williamem Lobkowiczem jsem se setkal na jedné z akcí této nadace. Začali jsme se bavit a vyměňovat si zábavné emigrantské historky. Pak jsem začal každý týden psát sloupky pro jistý ekonomický deník o vedení lidí a leadershipu. Čas od času jsem se obrátil také na Williama, aby se se mnou podělil o náměty na zajímavé osobnosti, se kterými bych mohl udělat pro můj sloupek rozhovor. Priscilla se mezitím začala stýkat se Sandrou a dětmi a všichni na ní udělali ohromný dojem. Ocenili jsme zejména to, že jsou to normální lidé, stojící pevně nohama na zemi. To pro mne, jako člověka pocházejícího z farmářských oblastí na americkém Středozápadě, znamená skutečně hodně. Jedna věc vedla k druhé a po nějaké době mne William požádal, abych pomohl vytvořit poradní sbor pro Lobkowiczké sbírky. Poté, co jsem si vyslechl jejich vizi a poznal je blíže, pokládal jsem za čest jim v jejich správcovství jedné z nejdůležitějších evropských uměleckých sbírek v soukromých rukou pomoci. Stále je pro mě těžké pochopit, jak to všechno dokázali, ale jsem opravdu rád, že se s nimi znám osobně a mohu je považovat dokonce za svoje blízké přátele.

Jakou vidíte budoucnost České republiky a Lobkowiczké rodiny, zejména pokud jde o kulturu a kulturní dědictví?

To je pro mě opravdu zajímavé téma. Před mnoha lety jsem obědval s obchodním atašé na velvyslanectví Spojených států v Praze. Zeptal jsem se ho, co plánují pro tuto část světa a on ukázal na článek, který pro Newsweek napsal známý americký teoretik urbanistických studií Richard Florida. To je autor, který mimo jiné vytvořil termín megalopolis. Ve svém článku prezentoval Florida svoje úvahy týkající se budoucnosti světa do roku 2030, zejména s ohledem na rostoucí počet obyvatelstva a také světová ekonomická centra. Ve střední Evropě se zabýval širším regionem od Polska po Slovinsko, který zahrnoval také Českou republiku, Slovensko, Rakousko a Maďarsko. A tuto oblast s velkým ekonomickým potenciálem pojmenoval Pražský koridor. Ten název říká vše. Potvrdil tím můj vlastní názor na geografickou, politickou a ekonomickou budoucnost a důležitost Prahy a České republiky. Rovněž fakt, že je zde extrémně velký počet talentovaných mladých vůdců, mne vede k přesvědčení, že budoucnost celé střední Evropy je právě tady, v Praze. Situace s článkem s Newsweeku se odehrála už před 12 lety a musím říci, že bez ohledu na současnou koronavirovou krizi se předpověď Richarda Floridy potvrzuje. Když to vztáhneme na poslání rodiny Lobkowiczů a jejich plány na vytvoření centra pro studium středoevropské kultury a kulturního dědictví světového významu v České republice, potom myslím, že můžeme být velmi optimističtí. Důvody, proč věřím tomu, že se to povede, jsou odhodlání, morální zásadovost a vize rodiny Lobkowiczů. A také to, že vím, jak tvrdě pracují ,a by dosáhli kýžených výsledků.