Setkání filantropů

Lobkowiczký palác se 9. září 2020 stal místem setkání předních českých filantropů. Akce, organizovaná  Nadačním fondem Via Clarita, měla za cíl představit hlavní aktivity, které čeští mecenáši podporují a přispět k většímu sdílení zkušeností. Tematicky se večer věnoval zejména filantropickým projektům v době koronavirové krize, nicméně zazněly také konkrétní příklady toho, jak je důležité podporovat potřebné skupiny a neziskové oblasti dlouhodobě a bez ohledu na momentální situaci.

Filantropie v oblasti umění, vzdělávání a společenské prospěšnosti je zásadním tématem po mnoho generací také pro rodinu Lobkowicz, která večer hostila. „Filantropie je základem celé naší práce. O našem poslání a cílech nepřemýšlíme v horizontu jednoho období, a zda se zrovna daří nebo nedaří. Přemýšlíme o ní v horizontu 700 let, a tak to také učíme naše děti,” řekl na setkání William Lobkowicz. V budoucnu na tento večer naváží další podobné akce a Lobkowiczký palác by se měl stát místem, kde se potkávají všichni, kdo se o filantropii aktivně zajímají.  

Fotografie: Ivan Svoboda