Rodný dům Antonína Dvořáka

Původně barokní rodný dům slavného českého skladatele Antonína Dvořáka, nacházející se v blízkosti nelahozeveského zámku, představuje velmi důležitou destinaci pro milovníky hudby z celého světa. Správu areálu skladatelova rodného domu převzala v roce 2019 nezisková společnost Lobkowicz Collections, o.p.s., která nyní připravuje jeho proměnu v hudebně zaměřené kulturní centrum.

Rádi bychom vyjádřili poděkování za podporu projektu obci Nelahozeves, Středočeskému kraji a významným zahraničním osobnostem, zejména bývalé ministryni zahraničních věcí USA Madeleine Albright, renomované sopranistce Renée Fleming a světoznámému violoncellistovi Yo-Yo Movi.

Muzeum

Budoucí muzeum seznámí návštěvníky s prostředím a hudebními motivy Dvořákova dětství, a to pomocí interaktivních prvků, audiovizuální technologie i kreativně řešené expozice s historickými exponáty. Tento imerzivní přístup umožní návštěvníkům všech věkových kategorií i různorodých zájmů vhled do výjimečné cesty, kterou Dvořák ušel od skromných počátků v Nelahozevsi až ke kariéře světově uznávaného skladatele.

Vzdělávání, program pro veřejnost a nové prostory muzea

Tato kulturní památka se stane vzdělávacím centrem, jehož cílem bude dále inspirovat a rozvíjet mladé hudební talenty, a to prostřednictvím kurzů či workshopů, odehrávajících se v prostorách uzpůsobených pro zkoušky i vystoupení. Rozmanité vzdělávací programy pro širší veřejnost pak nabídnou různé možnosti, jak se seznámit s Dvořákovým životem i dílem. Výsledkem revitalizace přilehlého parku ve smyslu krajinářských úprav, vylepšené infrastruktury a šetrného přístupu k životnímu prostředí budou veřejné prostory vhodné pro konání koncertů a dalších kulturních akcí pro veřejnost. V centru Nelahozevsi, ve skladatelově rodném domě, v přilehlém parku a na zámku Nelahozeves, se bude i nadále konat hudební festival Dvořákova Nelahozeves. Tento festival s dlouholetou tradicí připomíná vždy na začátku září výročí Dvořákova narození.

Fundraisingová kampaň

Naším cílem je vytvořit hudebně orientované muzeum, které bude inspirovat budoucí generace a ctít Dvořákův odkaz, který je zcela zásadní pro šíření povědomí o bohatém kulturním dědictví českých zemí v celém světě.

V současné době usilujeme o získání finančních prostředků, které by umožnily projekt realizovat a nové muzeum otevřít na jaře roku 2024. Pokud Vás projekt zaujal a přejete si podpořit naši snahu proměnit Rodný dům Antonína Dvořáka ve výjimečnou kulturní destinaci, kontaktujte prosím Barbaru Starostovou (CZ) nebo Gabrielle Ehrlich (US).

Barbara Starostová 

Director of Partnerships & Fundraising
Lobkowicz Collections, o.p.s.
barbara.starostova@lobkowicz.cz  

Gabrielle Ehrlich

U.S. Financial Administrator
Friends of the Lobkowicz Collections
gabrielle.ehrlich@lobkowicz.cz 

Partnerem nové expozice v Rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahozevsi je Národní muzeum – České muzeum hudby.

Podpořeno Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP.
Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi – současný stav
Vizualizace představující nový vstup do Rodného domu Antonína Dvořáka, Wright & Wright Architects, 2021