PKF – LOBKOWICZ abonmá

L3: Haydn. Kodály

V pátek 9. října bude Lobkowiczký palác hostit koncert řady PKF—LOBKOWICZ abonmá. Na koncert přicestuje světoznámý violoncellista Marc Coppey, který nahradí původně plánovaného violoncellistu Istvána Vardaie.

Program večera

  • 18.15 Kurátoři Lobkowiczké hudební sbírky - Příběhy umění
  • 19.00 Koncert PKF – Prague Philharmonia v Císařském sále
  • 20.15 Kurátoři Lobkowiczké hudební sbírky - Příběhy umění - opakování přednášky

Vážení hosté, pro větší komfort a kvůli dodržení rozestupů v expozici přednášku „Příběhy umění“ opakujeme 2x.

Patron koncertu: Miloslav Vrba — housle

ZOLTÁN KODÁLY

  • Sonáta pro sólové violoncello op. 8, 1. věta

JOSEPH HAYDN

  • Koncertantní symfonie B dur pro hoboj, fagot, housle a violoncello Hob.I:105
  • Koncert pro violoncello a orchestr C dur Hob VIIb:1

Setkání s příběhy umění nad tématem „Nedokončená „Lobkowiczká kvarteta“ a příběh českého provedení oratoria Stvoření“. Přednáší Soňa Černocká.

Marc Coppey — violoncello
Jan Souček — hoboj
Tomáš Františ — fagot
Jan Fišer — umělecký vedoucí, housle

Foto: © PKF – Pražská filharmonie | Petra Hajská