Výstava Pernštejnské ženy a Evropa
pro velký zájem prodloužena

V pátek 4. června byla na zámku Nelahozeves pro návštěvníky otevřena nová zajímavá výstava s názvem Pernštejnské ženy a Evropa. Expozice, jejímiž autory jsou Pavel Marek z Univerzity Pardubice a Tomáš Libánek z Východočeského muzea v Pardubicích, pojednává o fascinující roli žen z českého šlechtického rodu Pernštejnů, které výrazným způsobem ovlivňovaly diplomacii mnoha evropských dvorů. Součástí výstavy budou také ukázky dobových oděvů připravených Martinou Hřibovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jedinečná kolekce šperků s titulem “Šperk pro Lobkowicze”, vytvořená studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni.  

Ženy spojené s českým šlechtickým rodem Pernštejnů vytvořily sňatky s významnými evropskými rody příbuzenskou síť, která na počátku
17. století neměla obdoby a rozprostírala se od Madridu přes Neapol až po Prahu. Celkem patnáct originálně zpracovaných panelů, z nichž některé obsahují interaktivní prvky, nabídne návštěvníkům jedinečný vhled do této mozaiky a vysvětlí jim, jaký měly pernštejnské ženy vliv
na evropskou politiku, kulturu ale třeba také módu či stravovací zvyky u šlechtických dvorů. Vzhledem k tomu, že právě španělská oděvní móda pro ně byla silným poutem, které je navzájem spojovalo, dostaly v rámci výstavy velký prostor také kopie dobových oděvů, připravené renomovanou odbornicí Martinou Hřibovou. Vystavené šaty názorně přiblíží návštěvníkům trendy v oblékání šlechty v určitých historických epochách.

Návštěvníci výstavy mají navíc možnost navštívit běžně nepřístupné salonky severního křídla zámku, včetně Rytířského sálu, který nese svůj název podle dochovaných fresek mytických válečníků. Sál se během období renesance a baroka využíval zejména pro slavnostní příležitosti. Stejně tak je tomu i dnes, kdy prostory ožívají během svatebních obřadů, jedinečných oslav nebo galavečeří.

Výstava byla pro velký zájem prodloužena do 31. října 2021. Expozici lze navštívit vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.