Non-Fungible Castle: Cesta ke kulturní filantropii 21. století

V první polovině října hostil Lobkowiczký palác na Pražském hradě týdenní výstavu a mezinárodní konferenci s názvem Non-Fungible Castle. Tato jedinečná akce měla za cíl propojit svět tradičního umění s novými digitálními uměleckými formami.

Od pondělí 11. října do pátku 15. října se uskutečnila v nejkrásnější místnosti Lobkowiczkého paláce – Císařském sále, bezplatná výstava NFTs, kterou navštívilo více než tisíc návštěvníků. V sobotu 16. října na ní navázala unikátní konference, přenášená online do celého světa. Během celodenního programu na ní spolu diskutovali přední odborníci na kryptoměny, NFTs a také umělci, kurátoři, mecenáši a sběratelé umění. Hlavním cílem tohoto setkání bylo ověřit, zda si světy tradičního a digitálního umění mají co dát a zda se mohou vzájemně obohatit. Panelové diskuse rozebraly i celou řadu dalších témat, jako byly otázky etické, právní a environmentální, které jsou se světem stále populárnějšího digitálního umění úzce svázány. Týdenní akce také naznačila, jak mohou NFTs posloužit jako nový model financování pro kulturní instituce, které se potýkají – zejména v důsledku pandemie, se značnými finančními ztrátami.

„NFTs mohou být novou cestou nejen pro získávání nevšedních zážitků s uměním, ale také pro podporu restaurátorských projektů, což umožní širší základně podporovatelů umění podílet se na uchovávání kultury,“ říká organizátor akce William Rudolf Lobkowicz.

Celý program uzavřela online dražba NFTs vytvořených a inspirovaných Lobkowiczkými sbírkami. Jednalo se o Gaiin zápas, zobrazující časem degradující sgrafito z průčelí zámku Nelahozeves ze 16. století; Zapomenutý Menuet, animovanou ukázku hudby, která nebyla hrána takřka čtvrt tisíciletí a Nespatřený pohled, unikátní vyobrazení skryté postavy na slavném obraze David s hlavou Goliáše od Paola Veronese, jež je spatřitelná pouze pod rentgenovým zářením. Výtěžek ze všech vydražených NFTs putuje na projekty obnovy uměleckých děl Lobkowiczkých sbírek. Kromě dražby samotné podpořili mecenáši z řad účastníků konference dalších více než 30 restaurátorských projektů, které vyžadují urgentní péči.