HOUSE OF LOBKOWICZ NFTs

Celá série Lobkowiczkých NFTs byla vyprodána během říjnové aukce na SuperRare.

Limitovaná série Busta z Nového světa ze edice restaurátorských projektů je stále k prodeji na OpenSea.

Kabinet kuriozit Matthewa Stona je vystaven na SuperRare a After Cranach Alexy Meade na Open Sea.

DIGITÁLNÍ EXPLORACE

Lobkowiczké sbírky vytvořily tato díla, aby odhalily skryté elementy uměleckých děl, které nelze poznat bez pomoci digitálních nástrojů. Namísto pouhého vystavení digitalizovaných kopií sbírkových děl se tato série zaměřuje na příběhy, jež se za každým z nich skrývají. Tato expozice rovněž odkazuje na širší cíle Lobkowiczkých sbírek, jako jsou výzkum a restaurování. Ty jsou pak příležitostí k odhalení nových příběhů, které divákům umožňují navázat hlubší vztah s uměleckým dílem a lépe mu porozumět. Digitální nástroje lze také použít k obrácení pozornosti na umělce, kterým se nedostává příliš pozornosti a také k zdůraznění palčivých výzev v oblasti uchovávání kulturního dědictví. Tato expozice vdechuje nový život a smysl příběhům z minulosti, pomocí kterých vytváří příběhy budoucnosti.

SuperRare

.

RESTAURÁTORSKÁ SÉRIE

Ochrana a obnova jsou nezbytné pro zachování kulturního dědictví pro generace současnou i budoucí. Lobkowiczké sbírky, inspirované filantropickými iniciativami v oblasti NFTs, se rozhodly využít NFTs jako nástroj podpory specifických potřeb v oblasti ochrany umění. Tato expozice vyzdvihuje tři projekty Lobkowiczkých sbírek, které vyžadují urgentní péči. Tyto NFTs tak budou mít využití mimo digitální svět a pomohou financovat restaurování reálných děl, a to díky oslovení většího množství potenciálních sponzorů a jejich zapojení do ochrany kulturního dědictví. Jakmile bude konkrétní dílo reálně restaurováno, dostanou držitelé každého NFT druhý token, jenž bude obsahovat právě restaurované umělecké dílo, na jehož obnovu přispěli.

OpenSea

DÍLA INSPIROVANÁ LOBKOWICZKÝMI SBÍRKAMI

Muzea vybízejí návštěvníky, aby při utváření budoucnosti čerpali inspiraci z minulosti. Za tímto účelem oslovily Lobkowiczké sbírky dva přední současné umělce, aby vytvořili nová díla, inspirovaná sbírkovými předměty. Vystavené NFTs ukazují, jak autoři dokáží využít svůj zájem o minulost a vytvářet myšlenková spojení mezi historickými uměleckými díly a svou vlastní tvůrčí činností. Přitom se zapojují nejen do trvajícího narativu historie umění, ale také aktivují zdroje vlastní inspirace. Diváci se mohou zamýšlet nad vztahem mezi kulturním dědictvím starého světa a současnými výrazovými formami.

PŘÁTELÉ SBÍREK

Díky spolupráci Lobkowiczkých sbírek se současnými umělci zabývajícími se tvorbou NFTs vzniklo několik děl, která byla vystavena v rámci výstavy Non-Fungible Castle 2021. Mimo jiné byla vystavena díla After Cranach Alexy Meade a untitled Jana Kováříka.