Kombinovaná vstupenka pro Lobkowiczký palác a Loretu

Lobkowiczký palác a Loreta nabízí návštěvníkům zbrusu novou kombinovanou vstupenku. Cenově výhodná vstupenka zahrnuje návštěvu muzea Lobkowiczkého paláce a prohlídku Lorety sestávající se z ambitů, barokního kostela Narození Páně, Svaté chýše a věže s hodinami.

Pražská Loreta je pozoruhodnou barokní památkou, poutním místem s bohatou historií. Široké zdobné průčelí s hodinovou věží, z níž každou hodinu zaznívají tóny loretánské zvonohry, jistě neunikne pozornosti návštěvníka, který tudy prochází směrem k Pražskému hradu. Areál Lorety tvoří barokní kostel Narození Páně, obklopený ambitem (čtvercovou krytou chodbou) s kaplemi, a kopie tzv. Svaté chýše. Ve věži je umístěna barokní zvonkohra s 27 holandskými zvony. Ty přehrávají každou celou hodinu tříminutovou melodii mariánské písně Maria, Maria, nad sluce jasnější, která od května 2020, téměř po sto letech, vystřídala melodii Tisíckráte pozdravujeme Tebe. Název Loreta pochází od italského poutního místa, kde se nachází Santa Casa – Svatá chýše, původně domek obývaný Pannou Marií v Nazaretu v Palestině, kde jí údajně archanděl Gabriel zvěstoval, že se stane Matkou Boží.

Vznik pražské Lorety je úzce spojen s rodinou Lobkowiczů. Zakladatelkou tohoto poutního místa byla Benigna Kateřina z Lobkowicz, která na stavbu pražské Lorety věnovala pozemky. Svatá chýše, pod níž je krypta rodiny Lobkowiczů, se nachází uprostřed nádvoří obklopeného šesti kaplemi. Návštěvníci by si zcela jistě neměli nechat ujít Loretánský poklad – unikátní soubor cenných bohoslužebných předmětů a dalších votivních darů P. Marii Loretánské. Umělecká díla vytvořená nejrůznějšími technikami z převážně vzácných materiálů jsou po svatovítském pokladu považována za největší a nejcennější chrámový poklad v českých zemích.

V Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě je umístěno muzeum s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů. Stálá expozice muzea představuje díla světoznámých malířů – například Canaletta, Bruegela a Velázqueze a mnoha dalších, sbírky středověkého a renesančního umění, zbraní a pušek, keramiky a porcelánu, včetně nejpočetnějšího dochovaného delftského jídelního servisu na světě. Sbírku dotváří jedinečná kolekce hudebních nástrojů a vzácných, ručně anotovaných partitur od světově proslulých skladatelů z osmnáctého a počátku devatenáctého století, včetně Haydna, Mozarta a Beethovena. Kulturní zážitek z expozice umocňuje audioprůvodce, který namluvily dvě současné generace rodiny Lobkowiczů. Audioprůvodce je k dispozici v devíti jazycích a je zahrnut v ceně vstupenky. V Lobkowickém paláci se konají každý víkend koncerty vážné hudby, a návštěvníci mají dále možnost navštívit kavárnu či prodejní galerii se sortimentem inspirovaným sbírkovými předměty.

Doporučujeme: vydejte se procházkou z Pohořelce (tram.22) dolů k Loretě, a po návštěvě Lorety pokračujte přes Hradčanské náměstí areálem Pražského hradu do Lobkowiczkého paláce.

Svatá Chýše
Loretánský poklad
Lobkowiczký palác
Muzeum Lobkowiczkého paláce

Otevírací doba & adresa

Loreta
Letní období (od 1. 4. do 31. 10.): denně 9:00 - 17:00
Zimní období (od 1. 11. do 31. 3.): denně 9:30 - 16:00

LORETA PRAHA
Loretánské náměstí 7
118 00 Praha 1
http://www.loreta.cz
tel. (+420) 220 516 740
loreta@loreta.cz

Lobkowiczký palác
denně 10:00 – 18:00

LOBKOWICZKÝ PALÁC
Jiřská 3/1
119 00 Praha 1
+420 702 201 145
palace@lobkowicz.cz