Pro nejlepší zobrazení otevřete na počítači. / For best viewing experience open on desktop.

Pour Féliciter 2024

Středoevropská škola, 
Sv. Václav a sv. František 
z Assisi prosí o ochranu města Roudnice
, konec
17. století, olej na plátně, Lobkowiczké sbírky 

Tento obraz původně pocházel z hlavního oltáře kapucínského kostela sv. Václava v Roudnici. Na plátně je znázorněn patron kostela spolu se sv. Františkem přinášející Panně Marii v ochranu město Roudnici. Vedle sv. Františka klečí Václav Eusebius, 2. knížete z Lobkowicz (1609–1677). 
Plátno nechal zrestaurovat Max Lobkowicz (1888–1967) v roce 1933. V období komunistického režimu bylo plátno ve značně poškozeném stavu navinuto na válec více než 70 let. 

Za podpory Ministerstva kultury České republiky a nadace The Friends of the Lobkowicz Collections byl obraz v roce 2023 odborně zrestaurován a během roku 2024 bude umístěn v zámecké kapli v Roudnici. 

Central European School, 
St. Wenceslas & St. Francis of Assisi Asking to Protect the Town of Roudnice, late 17th century, oil on canvas, Lobkowicz Collections

This painting was originally made for the main altar of the Capuchin Church of St. Wenceslas in Roudnice. The two patron saints are depicted asking the Virgin Mary for her blessing and protection of Roudnice. Next to St. Francis kneels Wenzel Eusebius, 2nd Prince Lobkowicz (1609–1677). The canvas was restored by Max Lobkowicz (1888–1967) in 1933. During the Communist regime, the canvas was rolled up, stored and badly damaged for over 70 years — until today. 

With generous support from the Ministry of Culture of the Czech Republic and The Friends of the Lobkowicz Collections, the painting was restored in 2023 and will be placed in the Roudnice castle chapel in 2024. 

🎶 Johann Heinrich Schmelzer - Sonata Natalis in D Major "Pastorale"