Pour Féliciter 2023

Veduta Konstantinopole, akvarel na papíře, po r. 1628
Restaurováno v roce 2022 díky štědré podpoře The Achelis & Bodman Foundation