Jeden velký projekt Lobkowiczkých sbírek dokončen, na dalším se pilně pracuje

V loňském roce jsme dokončili sedmou a závěrečnou fázi katalogizace hudebního fondu uloženého pod signaturou X. Tato nejrozsáhlejší část Lobkowiczkého hudebního archivu obsahuje především díla spojená s hudební a mecenášskou činností Františka Josefa Maxmiliána, 7. knížete z Lobkowicz.

Podobně jako knihovna byl i hudební archiv zkonfiskován roku 1941 nacistickým režimem, roku 1948 pak režimem komunistickým. Mezi lety 1951–1998 byla sbírka součástí fondů Hudebního oddělení Národního muzea (nyní České muzeum hudby). Roku 1992 byly hudebniny v rámci restitučního řízení navráceny rodině Lobkowiczů, která je o šest let později uložila do moderně vybavených depozitářů na zámku v Nelahozevsi.

Samotné přípravy na tento nelehký úkol – katalogizaci hudebního archivu, jenž obsahuje téměř 4 500 signatur – byly započaly v roce 2012. Vlastní katalogizace probíhala v letech 2013–2019 ve spolupráci s americkou muzikoložkou Kathryn Libin, která s Lobkowiczkými sbírkami dlouhodobě spolupracuje.  

Lobkowiczký hudební archiv se proslavil především díky dílům známých skladatelů konce 18. a počátku 19. století, například Mozarta, Haydna a Beethovena. Součástí hudebního archivu jsou mimo jiné čtyři Händelova oratoria v Mozartově úpravě, včetně Mozartovy pracovní verze partitury 3. části oratoria Mesiáš s jeho autografními úpravami, která je součástí expozice Lobkowiczkého paláce.

Jak jsme již zmínili, jádro hudebního fondu nashromáždil František Josef Maxmilián, 7. knížete z Lobkowicz. Tento talentovaný zpěvák, houslista a violoncellista byl patronem Ludwiga van Beethovena, který mu jako poděkování za celoživotní podporu věnoval mimo jiné i 3. (Eroica), 5.(Osudovou) a 6. (Pastorální) symfonii. Není tedy divu, že mezi nejcennějšími položkami archivu nalezneme také dobové party některých Beethovenových instrumentálních děl, které byly použity při privátních premiérách některých skladatelových děl uskutečněných v Lobkowiczkém paláci ve Vídni. Zmíněné dobové party jsou opatřeny Beethovenovými vlastnoručními úpravami.

Po dokončení katalogizace Lobkowiczkého hudebního archivu jsme se rozhodli změnit část stávající expozice Lobkowiczkého paláce a věnovat hudbě, která hrála v historii rodu Lobkowiczů významnou roli, více prostoru. Naším plánem je v tomto ohledu představit téměř každou osobnost roudnické větve rodu Lobkowiczů. Chceme přiblížit návštěvníkům našeho muzea jejich příběhy a uvést ho do souvislosti s historickými událostmi dané doby. Součástí nové expozice budou i multimediální prvky, včetně hudby.

Kvůli koronavirové krizi jsme však museli instalaci nové expozice odsunout. Pevně doufáme, že se nám ji podaří otevřít začátkem dubna 2021. Velmi se na tuto událost těšíme, a věříme, že našim vracejícím se návštěvníkům uděláme touto novinkou radost.

Tímto děkujeme kolegovi Petru Sloukovi, muzikologovi a kurátorovi Lobkowiczkého hudebního archivu za poskytnuté informace. Více se o katalogizaci dozvíte z rozhovorů, které s kurátory sbírek vedla Gabriela Špalková z Opera PLUS.

Zámek Nelahozeves

Händel: Der Messias, Mozartův rukopis
První tištěné vydání instrumentálních partů Beethovenovy Symfonie č. 3
Platební instrukce 7. knížete z Lobkowicz a kvitance Ludwiga van Beethovena
Petr Slouka při pravidelné kontrole hudebnin vystavených v Lobkowiczkém paláci
Prezentace Petra Slouky v rámci koncertní řady PKF