Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla
16. a 17. století z českých sbírek
 

6. prosince 2023 – 17. března 2024

Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Národním památkovým ústavem

Výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze představí jednadvacet vzácných kabinetů především ze sbírky UPM a Národního památkového ústavu, ale i z oblastních a soukromých sbírek – včetně Lobkowiczkých sbírek.

V rámci reciproční zápůjčky mají návštěvníci Lobkowiczkého paláce příležitost si prohlédnout kabinet s dvoukřídlými dvířky, který pochází ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Jeho interiér je členěn středovým tabernáklem, po jehož každé straně jsou čtyři zásuvky, dvě další jsou skryty v postamentu a štítu edikuly. Interiér kabinetu je zdoben emailovými malbami starozákonních motivů a jejich typologických paralel v Novém zákoně.

V hlavní budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze je naopak k vidění Přenosný oltář, který je běžně součástí stálé expozice Lobkowiczkého paláce, a také obraz Kabinet umění a kuriozit od Cornelia de Baellieura, ze stálé expozice zámku Nelahozeves. 

"Kabinety 16. a 17. století patří k nejzajímavějším pracím v historii uměleckého řemesla. Už prvotním posláním jako schrána pro uschování drahocenných předmětů a svým výrazně uměleckým charakterem nebyl kabinet nikdy obyčejným užitkovým nábytkovým kusem. Jeho kořeny lze sledovat již ve vyspělých kulturách starověku, přední místo zaujímal v luxusním mobiliáři panovnických dvorů evropského novověku, ale svou vrcholnou roli sehrál v éře manýrismu a časného baroku, kdy se jako „Kunstkammer en miniature“ stal svébytným uměleckým dílem, reprezentujícím složitý myšlenkový svět idejí novověké přírodní filosofie." (UPM)

Kabinet s dvoukřídlými dvířky ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Do 17. března je k vidění ve stálé expozici muzea Lobkowiczkého paláce.
Česká škola, Přenosný oltář, kol. 1600, malované ebonizované dřevo, 64 cm

Cornelis de Baellieur (1607-1671), Kabinet umění a kuriozit, olej na plátně, 56,5 x 88,5 cm

Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Národním památkovým ústavem

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova
ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 hodin
středa až neděle 10–18 hodin
pondělí zavřeno