Seznam benefitů a podmínek pro zaměstnance House of Lobkowicz v roce 2024

Po nástupu                              

Stravenkový paušál 90 Kč za každou odpracovanou směnu, peněžní částka v čistém k výplatě vyplacená na účet

Homeoffice

1x týdně u pozic, které to umožňují a po předchozí schválení

60% sleva v restauraci La Favola

nahlásí se Vaše přidělené číslo do restaurace při objednávce, vyúčtování je zasláno vždy po ukončení měsíce

50% sleva v prodejní galerii LP, NELA

po předložení zaměstnanecké kartičky na veškerý sortiment

30% sleva na e shopu vinařství

e-shop/ po získání přistupových údajů z VIN, přihlášení + heslo je pracovní emailová adresa

Zvýhodněné vstupy do objektů HoL

zdarma pro Vás a členy rodiny, 50% sleva pro přátele

Zvýhodněné vstupy na festivaly

zdarma pro Vás a členy rodiny, 50% sleva pro přátele

15% sleva na www.freshlables.cz

Slevový kód: FLLOVESLOBKOWICZ23

Knihovna TLC

zapůjčit si knihy z naší sbírkové referenční/ příruční knihovny

Po zkušební době

MultiSport karta

příspěvek zaměstnavatele 50% z ceny, tzn. 530 Kč spoluúčast, nárok po ukončené zkušební době 530 Kč se strhává z výplaty, nutno podat žádost zaměstnance a poté podepsané dohodu o srážkách. Karta se objedná na další měsíc, uzavěrka vždy do 5 dni v měsíci. Je možné zařídit i MultiSportkartu pro děti, manžela, bez nároku na příspěvek od zaměstnavatele. Ke dni ukončení pracovního poměru se karta ruší.

Telefon a SIM karta - podle druhu práce

firemní telefon, SIM nebo nárok na převedení tel. čísla pod HoL po ukončené zkušební době

Elektronická slevová karta Sphere

případě zájmu kontaktovat HR

Zvýhodněné prohlídky LP a NELA pro třídy dětí zaměstanců

viz vnitřní předpis

Program doporučení zaměstnance

4000 Kč za nemanagerské pozice, 6000 Kč za managerské, viz vnitřní předpis

Mimořádná odměna za realizovanou dodatečnou zakázku

10% z hrubé marže, max 10tis Kč

Vzdělávání zaměstnanců

8000 Kč na rok, nárok po zkušební době, viz vnitřní předpis

Po odpracovaném roce

Příspěvek -  penzijní připojištění

1% z hrubé mzdy k výplatě, podmínka po odpracovaném 1. roce. Je nutné podat žádost viz vnitřní předpis. 

Vzdělávání zaměstnanců

Cílem této směrnice je popsat přesný postup vzdělávacího procesu zaměstnanců a nastavit proces výběru, schvalování a proplácení jazykových kurzů/školení. Vzdělávací kurzy slouží k prohloubení dovedností všech zaměstnanců pracujících v hlavním pracovním poměru. Prioritně by se mělo jednat o školení na míru celého týmu. V rámci definování potřeb osobního rozvoje je možno zvolit individuální školení v souladu s nastavenými ročními cíli po vzájemné diskuzi s manažerem.

Zaměstnanec si hledá externí agenturu sám. Zaměstnavatel schvaluje výběr agentury na základě přiloženého formuláře: Žádost o proplacení jazykového kurzu/školení

Zaměstnavatel hradí náklady za kurz do výše 8 000 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok. Jedná se o průměrnou částku za zaměstnance v každém oddělení a o jejím rozdělení v týmu rozhoduje vždy nadřízený podle potřeb celého oddělení anebo jednotlivce. Zaměstnanec, který nastoupí v průběhu roku, má nárok na poměrnou část.

Podmínky pro čerpání benefitu:

  1. zaměstnanec musí být v pracovním poměru u zaměstnavatele minimálně v délce 3 měsíců
  2. zaměstnanec dodá do účtárny fakturu/daňový doklad za kurz, na základě kterého bude kurz proplacen, společně s vyplněným formulářem Žádost o proplacení jazykového kurzu
  3. po dokončení kurzu předloží zaměstnanec personalistovi certifikát o absolvování kurzu nebo předloží výsledek zkoušky prokazující prohloubení nebo zvýšení kvalifikace (se jménem zaměstnance)
  4. zaměstnanec bude v pracovním poměru nejméně 12 měsíců následujících po měsíci, v němž byl kurz absolvován

Nedodrží-li zaměstnanec podmínku 4. zavazuje se zaměstnanec vrátit zaměstnavateli poměrnou část zpět hotově do pokladny nebo na bankovní účet společnosti. (dle délky trvání pracovního poměru)

Postup pro čerpání benefitu:

  1. zaměstnanec si vybere jazykový kurz/školení
  2. zaměstnanec vyplní formulář Žádost o proplacení jazykového kurzu/školení
  3. vedoucí oddělení, CFO a CEO tuto žádost ne/schválí
  4. zaměstnanec si zajistí fakturu do výše max. 8 000 Kč za jeden kalendářní rok a předá do účtárny společně se schválenou Žádostí o proplacení jazykového kurzu/školení
  5. zaměstnavatel tuto fakturu uhradí
  6. zaměstnanec předá nadřízenému potvrzení uvedené v bodech 3. a 4. odstavce Podmínky pro čerpání benefitu

Tipy Ljuby Lakosilové na zajímavé podcasty

https://www.mujrozhlas.cz/