Grant na expozici v rekonstruovaném Rodném domě Antonína Dvořáka

V průběhu letošního roku bude zahájena komplexní revitalizace rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Klíčový projekt rodiny Lobkowiczů a Lobkowiczkých sbírek zahrnuje mimo jiné vybudování moderní interaktivní expozice, která se zaměří na dětství slavného skladatele a vlivy, které mělo prostředí malé středočeské vsi na jeho budoucí tvorbu.

Na realizaci této expozice se finančně významným způsobem podílí grant, který společnost Lobkowicz Collections, o.p.s. získala z programu „Kultura“ – „Inovativní využití movitého a nemovitého dědictví“, financovaného zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Celková výše finanční podpory dosahuje bezmála 6 milionů Kč.

Tyto prostředky budou použity na přípravu a realizaci části muzejní expozice, vybavené unikátními zvukovými prvky. Ty návštěvníkům umožní získat informace o prvních hudebních krůčcích světoznámého skladatele i jeho dětství stráveném v Nelahozevsi a jejím blízkém okolí. Skrze intenzivní zvukový zážitek návštěvníkům zprostředkují rané hudební i nehudební inspirační zdroje jeho pozdější tvorby a zasadí je do místního a časového kontextu. Nově vyvíjený systém zároveň návštěvníkům umožní řadu rozmanitých interakcí, které dohromady každému z nich poskytnou jedinečný a individualizovaný zážitek

Termín dokončení projektu a otevření Rodného domu Antonína Dvořáka je plánován na jaro 2024.