Edukační program Portrét v notách

Nenechte si ujít možnost zapojit se do edukačního programu v nově otevřené hudební expozici Lobkowiczkého paláce. Výstava Portrét v notách, která je jedním z výsledků sedmiletého projektu katalogizace a studia Lobkowiczkého hudebního archivu, přináší mnoho nových a zajímavých objevů.

Po několik generací byli členové rodu Lobkowiczů milovníky hudby, aktivními hudebníky i mecenáši. Během téměř tří století vytvořili rozsáhlou sbírku hudebnin, hudebních nástrojů a dalších artefaktů, která svým významem dalece přesahuje hranice Českých zemí. Nejstarší položky v této kolekci pocházejí již z první poloviny 17. století. Knížecí hudební sbírka do jisté míry funguje jako stroj času; i po několika staletích vypráví příběhy šlechticů, jejich manželek a dětí na pozadí evropských dějin hudby a naopak, přičemž nám poskytuje velmi cenné svědectví, které bylo po mnoha letech prostřednictvím nové hudební expozice doslova „rozezvučeno“.

Prohlídka hudební expozice postupuje chronologicky. Seznamuje žáky s hudebním děním v Evropě od 17. do 19. století. Historii hudby prezentujeme na širším pozadí kulturně-historických událostí s použitím multimediálních prvků. Akcent je kladen zejména na klíčovou roli české aristokracie i lokálních umělců ve vývoji evropské hudby.

V rámci teoretické části programu absolvují žáci prohlídku nové hudební expozice Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě, která bude vedena především formou dialogu s kurátorem výstavy (30 min).
Praktická část: získané znalosti a postřehy mohou poté účastníci programu využít při vyplňování pracovních listů, přepisu části dobové partitury a účetního dokumentu (45 min).
 
Zvýhodněné vstupné pro studenty je 50 Kč a učitelský doprovod je zdarma.

Pro více informací o programu a jeho rezervaci prosím kontaktujte Pavlu Marelovou, pavla.marelova@lobkowicz.cz.

Tento edukační program byl vytvořen díky finanční podpoře Městské části Prahy 1.