Dvořákova Nelahozeves

Tradiční oslavy narození Antonína Dvořáka v jeho rodné Nelahozevsi

Antonín Dvořák se narodil v Nelahozevsi dne 8. září 1841 jako prvorozený syn Anny a Františka Dvořákových, kteří v obci provozovali řeznictví a pohostinství. Dvořák strávil v Nelahozevsi prvních dvanáct let svého života, než v roce 1853 odešel do nedalekých Zlonic. Byl pokřtěn v nelahozeveském kostele sv. Ondřeje a v Nelahozevsi získal i první hudební vzdělání pod vedením místního kantora Josefa Spitze.

V neděli 6. září 2020 se uskuteční 69. ročník festivalu Dvořákova Nelahozeves. Celodenní akce propojí všechny významné lokality v obci Nelahozeves – rodný dům Antonína Dvořáka, kostel sv. Ondřeje, lobkowiczký zámek Nelahozeves a nelahozeveský park – a nabídne rozmanitý program v podobě série hudebních vystoupení, komentovaných prohlídek Dvořákova rodného domu, i aktivit určených rodinám s dětmi.

Jedním ze stěžejních bodů letošního ročníku bude vystoupení Petra Dvořáka a Ivo Kahánka v rodném domě Antonína Dvořáka. Petr Dvořák, pravnuk skladatele, zavzpomíná na vilu Rusalku ve Vysoké u Příbrami, skladatelovo letní sídlo. Renomovaný klavírista Ivo Kahánek zahraje v rámci svého recitálu Dvořákovu Suitu A dur a ukázky z Dvořákova klavírního díla – z cyklů Poetické nálady a Silhouety.

Odpoledne se v nelahozeveském parku uskuteční dětský program: výtvarně-dramatická dílna na téma Dvořákovy opery Rusalka. Děti si budou moci vyrobit obrázek či loutku některé z postav, vytvořit si tematický kostým nebo se setkat s postavami z opery. V rámci improvizovaného představení pak budou moci ztvárnit některou z rolí a zkusit si zazpívat nejznámější árie z této opery.

Festival zakončí večerní koncert v Rytířském sálu zámku Nelahozeves, na kterém vystoupí Akademie komorní hudby s repertoárem nejen dvořákovským. Umělecký vedoucí Akademie, violoncellista Tomáš Jamník, zahraje spolu se stipendisty Eliškou Kukalovou, Klárou Leškovou a Šimonem Truszkou Dvořákovy Drobnosti pro dvoje housle a violu a Kvartetní větu c moll skladatele Franze Schuberta, Dvořákova hudebního vzoru. Zazní také Smyčcové trio G dur Ludwiga van Beethovena – koncert tak kromě uctění Antonína Dvořáka přispěje i k oslavám letošního významného Beethovenova výročí – 250 let od skladatelova narození.

Kromě hudebních zážitků se návštěvníci mohou také těšit na občerstvení včetně vín z Lobkowiczkého zámeckého vinařství. Otevřené bude také dětské hřiště na zámku Nelahozeves a Infocentrum Nelahozeves.

Vstupné je dobrovolné.

Akci pořádají: Obec Nelahozeves, Lobkowicz Collections, o.p.s., Národní muzeum a Společnost Antonína Dvořáka


Program festivalu:

10:00 – 17:00 | Rodný dům Antonína Dvořáka otevřený veřejnosti

10:30 | Prohlídka rodného domu Antonína Dvořáka s průvodcem

11:00 | Slavnostní zahájení festivalu v parku u sochy Antonína Dvořáka
Vystoupí nelahozeveský pěvecký sbor Období sboru

11.30 – 13.00 | Petr Dvořák & Ivo Kahánek v rodném domě Antonína Dvořáka               
Vyprávění pravnuka skladatele doprovodí klavírista Ivo Kahánek Dvořákovou Suitou A dur a výběrem z Dvořákových klavírních cyklů Poetické nálady a Silhouety

13:00 – 16:00 | Dětský program na téma Dvořákovy opery Rusalka
Výtvarné, hudební a herní dílny pro děti i dospělé s živým vodníkem

14:00 | Interaktivní dětské představení Rusalka

15:00 | Prohlídka rodného domu Antonína Dvořáka s průvodcem

16:00 | Bohoslužba s hudebním programem v kostele sv. Ondřeje
Lukáš Vendl (varhany) a Jiří Miroslav Procházka (zpěv). Zazní árie z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila a Dvořákovy Preludia a fugy

18:00 | Koncert Akademie komorní hudby na zámku Nelahozeves
V Rytířském sálu zazní Drobnosti Antonína Dvořáka, Kvartetní věta c moll Franze Schuberta a Smyčcové trio G dur, op. 9 č. 1 Ludviga van Beethovena v podání violoncellisty Tomáše Jamníka a stipendistů AKH