70. ročník festivalu Dvořákova Nelahozeves

Tradiční oslavy narození Antonína Dvořáka v jeho rodné Nelahozevsi

Festival vážné hudby Dvořákova Nelahozeves každoročně oslavuje narození jednoho z nejvýznamnějších a také nejhranějších českých hudebních skladatelů, Antonína Dvořáka (8. 9. 1841 – 1. 5. 1904). Celý hudební svět si letos připomíná výročí 180 let od skladatelova narození, a tak je pro návštěvníky připravený ještě bohatší program, než tomu bylo v minulých letech. Akce se letos hlásí také k připomínkám 1100. výročí smrti kněžny a světice sv. Ludmily, a to především prostřednictvím jednoho z Dvořákových děl – oratoria Svatá Ludmila.

Letošní ročník se uskuteční v neděli 5. září 2021 a již tradičně propojí různé historické objekty v centru Nelahozevsi – skladatelův rodný dům, kostel sv. Ondřeje i zámek Nelahozeves. Součástí programu jsou koncerty vážné hudby s dvořákovským repertoárem, ale také workshopy pro děti, komentované prohlídky skladatelovým rodným domem, výstava na téma historie dvořákovských oslav v Nelahozevsi či přednáška věnovaná podobě Nelahozevsi v době Dvořákova dětství.

Co se týče koncertního programu, ve skladatelově rodném domě vystoupí Dvořákovo klavírní trio, které uvede repertoár z Dvořákova turné po českých a moravských městech před odjezdem do Ameriky v roce 1892. V kostele sv. Ondřeje zazní árie z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v podání Kristýny Kůstkové (soprán) a Ondřeje Valenty (varhany). Tečkou za festivalovým programem pak bude závěrečný koncert z nádvoří zámku Nelahozeves, na kterém vystoupí Kvarteto Martinů a uvede výběr z Dvořákova cyklu Cypřiše spolu se dvěma Dvořákovými smyčcovými kvartety, Slovanským a Americkým.

Přijměte, prosím, srdečné pozvání na tento celodenní festival, který potěší příznivce vážné hudby, koncertů pod širým nebem i aktivit pro celou rodinu.

Více informací k programu naleznete na webových stránkách festivalu: www.dvorakovanelahozeves.cz

Akci pořádají: Obec Nelahozeves, Lobkowicz Collections, o.p.s., Národní muzeum a Společnost Antonína Dvořáka