Antonín Dvořák a Nelahozeves

Jádro rodného domu Antonína Dvořáka pochází z pozdního 16. století. Objekt původně sloužil jako hostinec, situovaný v samém srdci obce Nelahozeves. Antonín Dvořák se zde narodil jako nejstarší z devíti dětí Anny a Františka Dvořákových. Jeho otec byl v Nelahozevsi řezníkem a hostinským a zároveň v hostinci bavil hosty svou hrou na citeru. V roce 1842 se v areálu rozšířil požár, který část budovy poškodil. Objekt byl brzy obnoven a následovaly také pozdější úpravy, které určily dnešní podobu areálu.

Hudba byla vždy součástí každodenního života obce a jejích obyvatel. Mladý Dvořák se zde setkával s mnoha hudebními podněty, které se mohly později promítnout v jeho vlastní tvorbě, ať už šlo o lidovou hudbu či taneční hudbu rozeznívající taneční sál hostince. Navzdory skladatelovým častým cestám a mezinárodní proslulosti zůstala Dvořákova tvorba hluboce zakořeněná v jeho milované domovině.