Domov Palata

Domov Palata tour v Lobkowiczkém paláci

Lobkowiczký palác, 8. listopadu 2019


V pátek 8. listopadu 2019 proběhla v muzeu Lobkowiczkého paláce specializovaná prohlídka pro klienty Domova Palata. Posláním Domova Palata, který byl založen v roce 1893, je poskytovat komplexní péči lidem se zrakovým postižením, a také snaha udržet soběstačnost svých klientů co nejdéle. A proto v rámci bohatého kulturního programu navštívili i naši expozici.

Ve spolupráci s týmem Lobkowiczkých sbírek jsme uzpůsobili formu prohlídky a přizpůsobili náš výklad tak, aby nebyli návštěvníci ochuzeni, jelikož jako v každém muzeu jsou vystavené exponáty většinou za sklem, či se jich návštěvníci nesmějí dotýkat, aby je nepoškodili. Ve výkladu jsme se snažili kromě detailnějšího popisu a přirovnání, zapojit také více smyslů. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost vzít do rukou košilku sošky Pražského Jezulátka, jehož replika je v prvním sále expozice. Výšivkou zdobená košilka zaujala zejména ženskou část skupiny, která mimo jiné porovnávala i rozdíly mezi dvěma růženci vyrobenými z různých materiálů.

V místnosti se zbraněmi si mohli zájemci vybavení bílými kurátorskými rukavičkami potěžkat dvě lovecké křesadlové pušky a také křesadlový zámek. A pravděpodobně nejoblíbenější zastávkou byl Beethovenův sál. Zde si asistentka kurátora Lobkowiczkého hudebního archivu připravila pro návštěvníky zajímavý výklad proložený krátkými ukázkami skladeb významných skladatelů, jejichž rukopisná díla jsou zde vystavena. Poslechli jsme si tak například Beethovenovu 3. a 5. symfonii, dozvěděli se několik zajímavostí o tom, jak se Mozart zhostil nelehkého úkolu modernizovat Handlova Mesiáše, tak aby více odpovídal dobovému vkusu.

Skupinka návštěvníků vedená Bc. Martinem Průchou byla nadšená, a my se moc těšíme na jejich další návštěvu, tentokráte zámku Nelahozeves.