Fotografování na našich akcích

Vážení návštěvníci a účastníci akce Živé soboty na zámku Nelahozeves, prosím berte na vědomí, že se jedná o akci veřejného charakteru, která je audiovizuálně dokumentována. Ujišťujeme vás, že vynakládáme maximální úsilí, aby fotodokumentace nezahrnovala cílené fotografie jednotlivých osob bez existence jejich předchozího souhlasu, nicméně některé fotografie davu či prostoru přesto mohou obsahovat i vaší podobiznu. Dokumentační fotografie či videa budou zveřejněny na webové stránce www.lobkowicz.cz a sociálních sítích společnosti Lobkowicz Events Management, s.r.o. pro účely propagace této akce. Budete-li se snad zachycením a zveřejněním fotografií z této akce cítit dotčeni ve svých právech, prosím abyste vznesli námitku proti zveřejnění u pořadatele akce na emailové adrese: info@lobkowicz.cz (případně písemně na adresu správce údajů: Lobkowicz Events Management, s.r.o., se sídlem Nelahozeves 1, 277 51 Nelahozeves, IČO: 26747367) a Vaše fotografie bude z výše uvedených stránek ihned odstraněna.