2. patro

1. Úvod

2. rodinné fotografie

3. Vratislav z Pernštejna

Filip II. Španělský

Maria Manrique de Lara

Pražské Jezulátko

Polyxena z Lobkowicz, roz. z Pernštejna

Zdeněk Popel, 1. kníže z Lobkowicz

Výjev z pražské defenestrace, 1618

Oltář pietra dura – svatební dar od Rudolfa II.

Císař Rudolf II.

Infantka Markéta

Pernštejnský servis

Delftský servis

Obraz Lucase Cranacha st.

Zlacená relikviářová busta, kolem 1340

Loutny 4. knížete z Lobkowicz

Václav Eusebius, 2. kníže z Lobkowicz

Zbraně a brnění

Mozartova orchestrální úprava Händelova Mesiáše

Josef František Maxmilián, 7. kníže z Lobkowicz

Pietera Bruegela st. – Senoseč

Carla Roberta Crolla lobkowiczká panství a zámky

Obrazy Antonia Canala zvaného Canaletta       

1. patro

25. Autoportrét kněžny Ernestiny z Nassau

26. Ptačí salónek

27. Psí salónek

28. Piranesiho salónek – rytiny Říma

29. Portrét kněžny Leopoldiny Lobkowicz

30. Rokokový salónek – drobné užité umění

31. Balkónový a Koncertní sál

32. Rodinná kaple

33. Příběh restituce

34. Rozloučení