Beethovenův salonek

Hudební sbírky v Lobkowiczkém paláci

Lobkowiczký palác, 13. ledna 2020


Vybraná díla představují enormní hudební zanícení Františka Josefa Maxmiliána, 7. knížete z Lobkowicz, jenž obdivoval Händelova oratoria, miloval hudbu Mozarta a Haydna a nadšeně podporoval kariéru Beethovena. Díky štědrým finančním příspěvkům knížete z Lobkowicz byla ve Vídni veřejně provedena oratoria Mesiáš a Stvoření, přičemž kníže v rámci některých privátních představení těchto děl interpretoval vybrané role. Za účelem nastudování a provedení Beethovenových symfonií č. 3 a 4 například najal profesionální členy orchestru a ve svém vídeňském paláci poskytl těmto produkcím zázemí. Nejdůležitějším však zůstává fakt, že všechny zde vystavené exempláře byly skutečně částí “pracovní kolekce“, jako takové upravovány řadami skladatelů i hudebníků a intenzivně používány. Jsou tak živoucím dokladem hudební tradice lobkowiczkého okruhu, který přetrval po celá staletí. 

Návštěvníci mají jedinečnou možnost prohlédnout si například první tištěnou edici partů slavné Beethovenovy symfonie č. 3 Es dur, známé jako Eroica, či dobové opisy partů symfonie č. 4 B dur, a symfonie č. 5 C moll neboli Osudové se skladatelovými vlastnoručními poznámkami a opravami. Mezi exponáty jsou i smyčcové kvartety op. 18. 

Kromě Beethovenových děl jsou ve vitrínách prezentována také díla ostatních skladatelů, jako například svazek s operními librety obsahujícími mimo jiné text oratoria Stvoření Josepha Haydna, a rukopis třetí části partitury oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händela v aranžmá Wolfganga Amadea Mozarta, s Mozartovými vlastnoručními úpravami. 

Kromě partitur mají v expozici široké zastoupení také vzácné drnkací nástroje (loutny, mandolíny a kytary) a sbírka barokní hudby pro tyto nástroje, která je považována za největší soukromou sbírku svého druhu na světě.