2. patro

 1.  Úvod (hovoří William Lobkowicz)
 2.  Seznámení s rodinou
 3.  Obraz - Vratislav z Pernštejna
 4.  Obraz - Filip II. Španělský
 5.  Obraz - Maria Manrique de Lara
 6. Soška - Pražské Jezulátko
 7.  Obraz - Polyxena z Lobkowicz
 8.  Obraz - Zdeněk Vojtěch Popel, 1. kníže z Lobkowicz
 9.  Obraz - výjev z pražské defenestrace roku 1618
 10.  Oltář pietra dura - svatební dar od Rudolfa II.
 11.  Obraz - Arcivévoda Rudolf Rakouský, pozdější císař Rudolf II.
 12.  Obraz - Infanta Margarita Teresa
 13.  Pernštejnský jídelní servis
 14.  Delftský jídelní servis
 15.  Obraz Lucase Cranacha st. Panna Marie s dítětem, sv. Barborou a sv. Kateřinou Alexandrijskou; Relikviářový procesní kříž, rané 12. stol. 
 16. Zlacená relikviářová busta, kolem 1340
 17.  Obraz - Václav Eusebius, 2. kníže z Lobkowicz
 18.  Zbraně 17. a 18. století
 19.  Hudební dědictví rodiny Lobkowiczů (hovoří William Lobkowicz a Dr. Petr Slouka)
 20.  Hudba 17. a 18. století; sbírka barokních drnkacích nástrojů a trompet, italská barokní opera a francouzská baletní hudba (hovoří Dr. Petr Slouka)
 21.  Hudba období 7. knížete z Lobkowicz, první tištěné vydání Haydnova Stvoření, Mozartova autografní partitura úpravy Händelova Mesiáše, dobové opisy a tisky instrumentálních partů Beethovenových symfonií č. 3, 4 a 5 (hovoří Dr. Petr Slouka)
 22.  Obraz Pietera Bruegela st. Senoseč
 23.  Obrazy Carla Roberta Crolla - lobkowiczká panství a zámky
 24.  Dva obrazy Canaletta - Slavnost na Temži, Pohled na Londýn s řekou Temží a Westminsterským opatstvím

1. Úvod (hovoří William Lobkowicz)

8. Obraz - Zdeněk Vojtěch Popel, 1. kníže z Lobkowicz

9. Obraz - výjev z pražské defenestrace roku 1618

10. Oltář pietra dura - svatební dar od Rudolfa II.

11. Obraz - Arcivévoda Rudolf Rakouský, pozdější císař Rudolf II.

15. Obraz Lucase Cranacha st. Panna Marie s dítětem, sv. Barborou a sv. Kateřinou Alexandrijskou; Relikviářový procesní kříž, rané 12. stol.

17. Obraz - Václav Eusebius, 2. kníže z Lobkowicz

19. Hudební dědictví rodiny Lobkowiczů (hovoří William Lobkowicz a Dr. Petr Slouka)

20. Hudba 17. a 18. století; sbírka barokních drnkacích nástrojů a trompet, italská barokní opera a francouzská baletní hudba (hovoří Dr. Petr Slouka)

21. Hudba období 7. knížete z Lobkowicz, první tištěné vydání Haydnova Stvoření, Mozartova autografní partitura úpravy Händelova Mesiáše, dobové opisy a tisky instrumentálních partů Beethovenových symfonií č. 3, 4 a 5 (hovoří Dr. Petr Slouka)

23. Obrazy Carla Roberta Crolla - lobkowiczká panství a zámky

24. Dva obrazy Canaletta - Slavnost na Temži, Pohled na Londýn s řekou Temží a Westminsterským opatstvím