Koncert Akademie komorní hudby
a rozšířená otevírací doba Dvořákova rodného domu

neděle 18. 7. 2021

Stejně jako minulý rok i letos zakončí Akademie komorní hudby sezónu na zámku Nelahozeves, a to koncertem komorního orchestru pod širým nebem, připraveným ve spolupráci s Lobkowiczkými sbírkami. Akce se uskuteční v neděli 18. července od 17:00 na nádvoří zámku.

V rámci koncertu vystoupí stipendisté Akademie komorní hudby spolu se stipendisty německé partnerské organizace, nadace Villa Musica, a to pod vedením skvělého českého violoncellisty, zakladatele a uměleckého vedoucího Akademie komorní hudby, Tomáše Jamníka. Program je tentokrát navázaný na letošní významné výročí – 180 let od narození nelahozeveského rodáka, skladatele Antonína Dvořáka. Těšit se tak můžete na převážně dvořákovský repertoár, zkombinovaný s díly Wolfganga Amadea Mozarta. V první části koncertu zazní Mozartův Koncert pro flétnu, harfu a orchestr spolu s vybranými áriemi z Mozartových oper Don Giovanni nebo Figarova svatba v podání Sonjy Grevenbrock. Tato talentovaná německá sopranistka přednese také snad nejslavnější árii z Dvořákovy opery Rusalka, Měsíčku na nebi hlubokém. Z Dvořákových děl dále zazní Rondo pro violoncello a orchestr a také Serenáda E dur pro smyčcový orchestr. Tento bohatý hudební program doplní vstup muzikoložky Lobkowiczkých sbírek, Eleonore Kinsky, a to na téma Mozart, Dvořák a česká opera.

U příležitosti koncertu bude Dvořákův rodný dům v Nelahozevsi přístupný v rozšířené otevírací době. Komentované prohlídky s průvodcem budou probíhat každou sudou hodinu, tedy v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00.

Vstupné na koncert je 150 Kč / 80 Kč (studenti, senioři a ZTP) / 50 Kč (děti).

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v síti GoOut a také na zámku Nelahozeves. Rezervace míst je možná na emailu rezervace@akademiekomornihudby.cz nebo přes SMS na +420 736 696 004.

Vstupenky na prohlídky skladatelova rodného domu lze zakoupit zde.

Upozorňujeme, že dle aktuálních opatření musí všichni diváci při příchodu na koncert prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Všichni přítomní musí mít navíc po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Foto: Fotografie z loňského koncertu Orchestru Akademie komorní hudby, na kterém zazněla mimo jiné Symfonie č. 3 „Eroica“ Ludwiga van Beethovena, 12. 7. 2020 © Marek Novotný